กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นแถลงผลการดำเนินงานปี 2556

วันที่ 29 ส.ค. 2556 )
 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขอนแก่นสรุปผลงานรอบ 6 เดือนสถานการณ์ยาเสพติดในขอนแก่น
                              นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางนภาพร วีระตันติกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, นายเรืองยศ รัตน์อุรดินทร์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 และ พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.ขอนแก่น (ศพส.จ.ขอนแก่น) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 จังหวัดขอนแก่นจัดทำโครงการไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด เน้นการปฏิบัติใน 3 ด้าน ประกอบด้วย การป้องกัน การปราบปราม และบำบัดรักษา เพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่น ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
                                  ทั้งนี้ ยอมรับว่ายังมีพื้นที่การระบาดของยาเสพติดทั้งการค้าและการเสพ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกระนวน อำเภอชุมแพ อำเภอพล และอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดคือยาบ้า ส่วนยาไอซ์เป็นสารเสพติดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน ชุมชน
                                  โดยจังหวัดขอนแก่นพัฒนางานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ โครงการณรงค์และขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ตลอดจนเพิ่มหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว ศาสนสถานสีขาว โรงเรียนสีขาว โรงงานสีขาว หอพักสีขาว และโรงพักสีขาว เป็นต้น โดย จ.ขอนแก่นจะสรุปผลดำเนินงาน 1 ปี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 นี้ จังหวัดขอนแก่นจะเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดใน 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบนมีสภาพปัญหาที่สำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ปัญหาการค้ายาเสพติด และปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ซึ่งปัญหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดมีระดับความรุนแรงมากที่สุด และมีผลกระทบต่อปัญหาการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบนด้วย ที่น่าสนใจ แหล่งที่มาของยาเสพติดในภาคอีสานตอนบนกว่า 90% มาจากจังหวัดตามแนวชายแดน และอีก 10% มาจากพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือของประเทศและภาคที่มีเขตติดต่อกัน การบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานในปี 2556 ได้สนับสนุนการให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือ มีผลงานบำบัดช่วง ต.ค. 55-ส.ค. 56 จำนวน 9,462 คน คิดเป็นร้อยละ 145.57 ของเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนให้การดำเนินงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบำบัดรักษา และงานพัฒนาระบบข้อมูล/ระบบรายงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode