กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจกับผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556

วันที่ 30 ส.ค. 2556 )

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจกับผู้ใช้ระบบสารสนเทศ กรมประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์
 
วันอังคาร 27 สิงหาคม 2556 
          -  ติดตามผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
          -  การประเมิน ปร.2 และสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
          -  การใช้สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงาน
          -  การบริหารพัสดุครุภัณฑ์ในหน่วยงาน
          -  รายงานการใช้อำนาจแทน อปส.
 
วันพุธ 28  สิงหาคม 2556 
          -  Google Service ,Twitter and Twitter Feeds
          -  Social Magazine with Flipboard
          -  Augment Reality (สื่อ 3 มิติ เสมือนจริง)
          -  สื่อ IT เพื่อการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน
 
วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2556  
          -  จัดทำเว็บเพจประชาสัมพันธ์ของหน่วย
          -  นำข่าวสารของเว็บอื่นมาแสดงที่เว็บของหน่วยงาน
          -  การตกแต่งเว็บของหน่วยงานให้สวยงาน
          -  ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ใน อาคาร กปส.
 
ทาง ศสช. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode