กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> รัฐบาลไทย >> ยาเสพติด
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแกนเน้นประชาสัมพันธ์ยาเสพติดตัวใหม่ที่ระบาดในขอนแก่น

วันที่ 29 ส.ค. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเน้นประชาสัมพันธ์ยาเสพติดตัวใหม่ TRAMADOL ที่ระบาดในเยาวชนขอนแก่นแล้ว                                     วันนี้ ( 29 สิงหาคม 2556) 13.30 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ทั้ง 3 ด้าน การป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษาเรื่องพิจารณาในเดือนกันยายน 2556 เป็นการสรุปผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด รอบ 6 เดือนในส่วนกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 16 กันยายน 2556 ดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เยาวชนไทยหัวใจสีขาว จัดที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัลปโก มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และกิจกรรมสรุปผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ในส่วนกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 11 กันยายน 2556 กิจกรรมจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีนายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี พร้อมดูงานการบำบัดรักษา โรงพยาบาลธัญญารักษ์
                                      นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการจัดอันดับของปปส.อยู่ที่ 2 ของประเทศ ได้คะแนน 45.13 คะแนนจาก 70 % อันดับ 1 เป็นของอุดรธานี ได้ 49.05 คะแนน และอันดับ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ 43.03 คะแนน แต่ยังเหลือคะแนนอีก 30 % จังหวัดต้องเร่งดำเนินการ และในส่วนที่เป็นรูปธรรมการทำBEST PRATICE การดำเนินการด้านยาเสพติดและฝากประชาสัมพันธ์ยาเสพติดตัวใหม่ TRAMADOL ที่ระบาดในเยาวชนขอนแก่น นิยมในหมู่วัยรุ่นเป็นยากดประสาทซื้อได้ตามร้านขายยา ชุดละ 65 บาทพร้อมยาแก้ไอน้ำดำกินผสมกับโค๊ก ทำให้ไม่รู้สึกตัวเคลิ้บเคลิ้มเป็นอันตรายมาก ตอนนี้ระบาดที่ขอนแก่นมีผู้ป่วยพื้นที่ อำเภอชุมแพแล้ว
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode