กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สสส. นำคณะชาวต่างประเทศลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ด้านสาธารณสุข

วันที่ 25 ส.ค. 2556 )
 
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรเอกชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำคณะประเทศต่างทั่วโลก จำนวน 16 คน ด้านสาธารณสุข มาศึกษาดูงานที่บริษัท เอเชีย พรีชีชั่น จำกัด ตามที่ประเทศไทย โดยจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติ เป็นการเจ้าภาพการประชุม IUHPE หรือ สสส. โลก ที่กำหนดจัดขึ้นทุก 3 ปี หมุนเวียนไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากนานาประเทศเป็นอย่างมาก ปัจจุบันจัดประชุมมาแล้ว 20 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 21 นี้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ที่Pattaya Exhibition and Convention Hall ณ โรงแรมรอยัสคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา หรือศูนย์ประชุมพีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากที่ประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก คือ การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ (Best Investments for Health) ที่สะท้อนถึงการลงทุนใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเท่าเทียมกัน เพื่อนำไปสู่สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนบนโลก ส่วนการประชุมนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คน จาก 96 ประเทศทั่วโลก ได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่โดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ การสร้างเสริมฐานที่มั่นคงในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพไปสู่วาระสุขภาพหลักของโลก และประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และในวันนี้ (25 ส.ค. 2556) นายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรเอกชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆ จำนวน 16 ประเทศ ด้านสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด โดยมีนายอภิชาต การุณกรสกุล ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปคุณภาพชีวิตของพนักงานกว่า 800 คน ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้รับรางวัล Happy Workplace ของจังหวัดชลบุรี และรางวัลระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสาถนประกอบการ ของอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งทั้ง 2 โครงการมุ่งเน้นการสร้าง ความสุข และคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการครอบคลุม 4 มิติด้วยกัน คือ กาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ นอกจากนี้นายแพทย์ชายวิทย์ วสันธนารัตน์ ได้นำคณะไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดคลองหลวง เนื่องจากเป็นสถานที่บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด ร่วมกับนักเรียน ในโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้าน กาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณอีกด้วย ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode