กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร

วันที่ 26 ส.ค. 2556 )
 
โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
                                นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) “บัตรสินเชื่อระยะที่ 2 เพิ่มเอกสิทธิ์บัตร เพิ่มศักดิ์ศรี เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี 4 ล้านครอบครัว” ตามนโยบายของรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ได้ทุ่มเทการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล จนทำให้โครงการต่างๆ ดำเนินไปด้วยความก้าวหน้า โดยเฉพาะโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกร ซึ่งโครงการฯนี้จะช่วยให้พี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิมหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการหาปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องจ่ายเงินสด ปลอดดอกเบี้ยนานสูงสุด 5 เดือน สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ และสิ่งที่รัฐบาลดูแลช่วยเหลือเกษตรกรผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก คือ สามารถเป็นหลักประกันทางการเงินและความมั่นคงในชีวิต รวมถึงช่วยเหลือภาระ ค่าใช้จ่ายทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มคุณค่าสำหรับผู้ถือบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหวังว่าการสานต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ ให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสำเร็จต่อการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพต่อไป
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode