กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช ร่วมสืบสาน ภาษาประจำชาติ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 11 ส.ค. 2556 )
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2556 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดขับเสภา การประกวดอ่านฟังเสียง การประกวด ร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำ การจัดนิทรรศการความรู้ ขบวนรณรงค์เกี่ยวกับ การใช้ภาษาไทย ฯลฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โปรแกรมวิชา ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกให้คนไทย ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนกระตุ้นให้นักศึกษา ได้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย รวมใจกันใช้ภาษาไทย อย่างถูกต้อง และรักษาภาษาไทยอันเป็นภาษาประจำชาติไว้ให้งดงาม ยั่งยืนตลอดไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode