กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการคนไทยรักษ์แผ่นดินต้านภัยยาเสพติด สร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดสังคมสีขาว

วันที่ 22 ส.ค. 2556 )
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่หอประชุมอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เกษมวัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคนไทยรักษ์แผ่นดินต้านภัยยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนทุกสาขาอาชีพ มีอุดมการณ์ความรักชาติ ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคง ในการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมสนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด สิ่งแวดล้อม และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายของมวลชนคนรักชาติ ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การอำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติ โดยศูนย์ประสานงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีระบบ พ.ต.ศตปกรณ์ รัตนสูงเนิน ผู้ช่วยสัสดีอำเภอเมืองนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศ อยู่ในระดับที่รุนแรง รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การจัดโครงการคนไทยรักษ์แผ่นดินต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ ทำให้ได้กลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง เป็นเครือข่ายภาคประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดสังคมสีขาวตามนโยบายของรัฐบาลอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode