กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กระทรวงพลังงานสร้างความั่นใจประชาชนมีรายได้น้อยรองรับ LPG

วันที่ 23 ส.ค. 2556 )
 
กระทรวงพลังงานสร้างความมั่นใจผู้มีรายได้น้อยมาตรการพร้อมรับมือก่อนปรับราคา LPG
                                     นาย พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานแถลงความพร้อมทุกภาคส่วน เตรียมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับชึ้นราคากาซ LPG ภาคครัวเรือน สร้างความพร้อมและความมั่นใจทั้งต่อประชาชนและร้านค้าก๊าซที่เข้าร่วม เพื่อเตรียมประกาศใช้สิทธิ์พร้อมกันทั้วประเทศในวันที่ 1 กันยายน นี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบให้ทยอยปรับราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนขึ้นไปเดือนละ 0.50 บาท/กก.ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาLPG 2 กลุ่มคือกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย ช่วยเหลือตามการใช้จริงไม่เกิน 18 กก.ต่อ 3 เดือน และกลุ่มร้านค้าหาบเร่ แผงลอยอาหาร ช่วยเหลือการใช้จริงไม่เกิน 150 กก.ต่อเดือน โดยใช้ถุงขนาดใดก็ได้แต่ไม่เกินขนาด 15 กก. ขณะนี้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผุ้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ โดยเร่งระดมทุกภาคส่วนซักซ้อมในทางการปฏิบัติจริงเพื่อจำลองภาพให้เห็นปัญหาและอุปสรรค จากการสำรวจผู้มีสิทธิ์รวมทั้งร้านค้าก๊าซเข้าร่วมโครงการกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย แบ่งเป็นครัวเรือนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน จำนวน 7,430,639 ครัวเรือน และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 186,822 ครัวเรือน ส่วนผู้ตกสำรวจสำนักงานพาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด และพลังงานทั่วประเทศ 5-30 สิงหาคม 2556 นี้ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และข้อมูลโครงการ ที่ www.lpg4u.Net และเปิดHotline สายด่วน ตอบปัญหาที่ เบอร์ 0-2140-7000และ0-2129-3344 เพื่อให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจขั้นตอนการใช้สิทธิ์และได้รับสิทธือย่างทั่วถึงทั่วประเทศ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode