กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นตั้งศูนย์รวมและกระจายสินค้าผักผลไม้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC

วันที่ 23 ส.ค. 2556 )
 
จังหวัดขอนแก่นตั้งศูนย์รวมและกระจายสินค้าและผักผลไม้จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
                                     นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นโดย นายโกเมศ ฑีฆธนานนท์ กรรมการที่ปรึกษาตลาดศรีเมืองทอง จัดตั้ง ศูนย์รวมและกระจายสินค้าและผักผลไม้จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ตลาดศรีเมืองทอง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกรมการค้าภายในร่วมกับตลาดศรีเมืองทองจังหวัดขอนแก่นดำเนินการ
                                     นางสาวนงค์นุช อุดมคำ การค้าภายในจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ศูนย์รวมและกระจายสินค้าและผักผลไม้จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างโอกาสและความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ผู้ผลิตทีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตรผักและผลไม้ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางให้เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าของภูมิภาคและขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต้ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง ด้านการเกษตร ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศเข้มแข็งยิ่งขึ้น และพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้า
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode