กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานไหมสู่สากลฯประชุมเตรียมประชาสัมพันธ์งานไหม

วันที่ 22 ส.ค. 2556 )
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไหมสู่สากลฯประชุมเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์
                                       นายวินัย สิทธิมณฑล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาลไหมสู่สากล ปี 2556 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานไหม ปี 2556
                                     นายสมพงษ์ ปัตตานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่างานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่นปี 2556 ยกระดับงานไหมสู่สากล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับคณะอนุกรรมการในฝ่ายอย่างต่อเนื่องและได้สรุปเป็นแผนปฏิทินการประชาสัมพันธ์งานให้จังหวัดทราบแล้ว ทางททท.ได้ดำเนินการผลิตโปสเตอร์งานไหม ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 แผ่น ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดเน้นประชาสัมพันธ์ไหมมัดหมี่ผลิตภัณฑ์ OTOP ทีมีชื่อเสียงของจังหวัด สมยานามเมืองแห่งผ้าไหม ยกละดับสู่ความเป็นสากลขยายตลาดสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รองรับเข้าสู่ตลาดประชาคมอาเซียน ปี 2556 ฝ่ายประชาสัมพันธ์เน้นการประชาสัมพันธ์เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้า การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม พร้อมนี้การประชาสัมพันธ์ต้องยกระดับสู่สากล ทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ Social media ป้ายคัดเอาท์ โปสเตอร์ แผ่นปลิวป้ายDicut สปอตวิทยุ โทรทัศน์ สกุ๊ปข่าว และการแถลงข่าวในงานอีเว้นต่างๆ งานไหมปีนี้จัดระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค 56 ไฮไลย์เน้นการถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน เวที่ประกวดนางสาวขอนแก่น เวทีวิชาการ เวทีผูกเสี่ยวและ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการไปปรับแผนประชาสัมพันธ์เสนอจังหวัดให้อนุมัติงบดำเนินการต่อไปและแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการชุดใหญ่ทุกคณะมาเป็นอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ครองคลุม ในวันที่ 26 พย. 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมสื่อด้านโทรทัศน์ทุกช่อง พร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สทท. ผอ.สวท.ขอนแก่น เพื่อเสนอรูปแบบรายการผ่านสื่อโทรทัศน์ ช่อง 3,5 ,7 9 และไทย PBS โดยเฉพาะช่อง 3 รายการบอกเล่าเช้านี้ ของคุณ สรยุทธ ทัศนจินดา เป็นต้น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode