กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดูงานปุ๋ยสั่งตัด เยี่ยมชมแปลงปลูกผักกลางมุ้ง ปลูกหญ้าแฝก โครงการเกษตรพัฒนา อำเภอซำสูง

วันที่ 22 ส.ค. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดูงานปุ๋ยสั่งตัด เยี่ยมชมแปลงปลูกผักกลางมุ้ง ปลูกหญ้าแฝกโครงการเกษตรพัฒนาอำเภอซำสูง
                                          วันที่ ( 21 สิงหาคม 2556) เวลา 12.30 น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมดูงานปุ๋ยสั่งตัด เยี่ยมชมแปลงปลูกผักกลางมุ้ง ปลูกหญ้าแฝกโครงการเกษตรพัฒนาอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ที่บ้านหม้อ ตำบลคำคู อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอำเภอซำสูงพัฒนาเชิงบูรณาการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของส่วนราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ใน จ.ขอนแก่นอย่างครบวงจร มีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์และเพียงพอ ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้มาตรฐานปลอดภัย รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน สำหรับปีงบประมาณ 2556 จ.ขอนแก่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการเกษตรพัฒนา จำเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานอย่างครบถ้วน ในการสร้างคน ฟื้นดิน เพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องของดิน น้ำ พืช การส่งเสริม ตลอดจนความเข้มแข็งของภาคประชาชน จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการภารกิจต่างๆ ของตนเอง เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกัน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ฯลฯ วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมการปลูกผักปลอดสารพิษแปลงปลูกดอกขจร ของนายสุนัน เป้าหอม บ้านหม้อ ตำบลคำคู การปลูกผักกลางมุ้งปลอดสารพิษ ร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกรักษาความชุ่มชื้นของดิน รวมทั้งชุมการสาธิต การทำปุ๋ยสั่งตัดช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้แม่ปุ๋ยผสมเองซึ่งไม่มีวัสดุตัวเติมที่เพิ่มต้นทุน ลดปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช ได้ผลผลิตสูงแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพง ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ใส่ปุ๋ยธาตุเอ็น-พี-เค-ที่พอดีกับความต้องการของพืช ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทดลองผสมปุ๋ยเองด้วย
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode