กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อบจ.ราชบุรี จัดเสวนาเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 20 ส.ค. 2556 )
 
อบจ.ราชบุรี จัดเสวนาสร้างความร่วมมือฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
20 ส.ค. 56  นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความร่วมมือฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากปัจจัยทางธรรมชาติหรือจากการกระทำของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางกายภาพหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาทิ แผ่นดินไหว สึนามิ อุทกภัย ตลอดจนภัยพิบัติอื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์ ตั้งแต่การเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ไปจนถึงการเกิดอย่างฉับพลันและรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ โดยเฉพาะประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติของสึนามิ ครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ เหตุการณ์มหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมายมหาศาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น จึงร่วมกับมูลนิธิประชาคมราชบุรี จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นเวทีเสวนาเรียนรู้ผลกระทบกับนโยบายการจัดการน้ำแห่งชาติต่อชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มแกนนำท้องถิ่นชุมชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง แกนนำสภาองค์กรชุมชน องค์กรการจัดการทรัพยากร ประชาสังคม นักพัฒนา ตัวแทนหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 130 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode