กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานดับเพลิง รุ่น ที่ 8/2556

วันที่ 19 ส.ค. 2556 )
 
การฝึกอบรม หลักสูตร "พนักงานดับเพลิง" รุ่นที่ 8/2556 18-23 สิงหาคม 2556
                                     วันนี้ 19 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร "พนักงานดับเพลิง" รุ่นที่ 8/2556   นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ มาตรการ และเทคนิควิชาการเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และการเข้าควบคุมเพลิงไหม้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 คน ใช้เวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 18-23 สิงหาคม 2556 เป็นเวลา 6 วัน ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น
 นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode