กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเข้มงวดนโยบายรับจำนำข้าวปี 56757

วันที่ 19 ส.ค. 2556 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งเข้มงวดนโยบายจำนำข้าว ปี 56/57 นำเทคโนโลยี GPS ภาพถ่ายดาวเทียม และประชาคมพื้นที่จริง ป้องกันทุจริต
                                                   นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการรับจำนำข้าวปีงบประมาณ 2556/2557 พร้อมมอบนโยบายโครงการรับจำนำข้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัดทั้ง 20 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกว่า 2,250 คน ซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรอบปี 2556/57 ให้แก่เจ้าหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การขึ้นทะเบียนรอบนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทบทวน และปรับปรุงการขึ้นทะเบียนทั้ง 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 การรับขึ้นทะเบียน จะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ และตระหนักถึงโทษของการแจ้งข้อมูล หรือใช้เอกสารเท็จ พร้อมเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ส่วนขั้นตอนที่ 2 คือ การทำประชาคม จะทำประชาคมกลุ่มย่อย 5-10 ราย และลงชื่อรับรองข้อมูลร่วมกัน หากแจ้งข้อมูลเท็จจะตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่ม และการประชาคมภาพรวมจะมีมาตรการเข้มงวด โดยประยุกต์ใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมรายตำบลประกอบ ทำประชาคมทุกราย โดยให้เกษตรกรชี้ที่ตั้งแปลงที่ดินของตนบนภาพถ่ายดาวเทียมให้ถูกต้อง เพื่อยืนยันพื้นที่จริงของเกษตรที่จะขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ ในการตรวจสอบพื้นที่จะเพิ่มการสุ่มตรวจวัดพื้นที่ปลูกจริงจาก 10% เป็น 20% โดยเน้นตรวจสอบกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิมาแสดงร้อยละ 70 รวมทั้งมีการตรวจสอบพื้นที่จริงด้วย GPS จาก 10% เป็น 20% ส่วนขั้นตอนที่ 3 การออกใบรับรอง จะเข้มงวดการพิมพ์ และการจ่ายใบรับรองให้ถูกต้องทันเวลา ทั้งนี้ เตือนเกษตรกรให้ใช้สิทธิจำนำผลผลิตตามจำนวนที่ได้จากการปลูกจริงเท่านั้น การขาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สิทธิในใบรับรองของตน มีความผิดตามกฎหมายถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการ 3 ปี ซึ่งคาดหวังว่าหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ใช้ในการปฏิบัติงาน และทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode