กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จ.ตราด เข้มทุกภาคส่วนร่วมมือควบคุมไข้เลือดออก

วันที่ 19 ส.ค. 2556 )
ส.ปชส.ตราด
 
วันนี้ (19 สิงหาคม 2556) นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเร่งรัดเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จังหวัดตราด
 
จากสถานการณ์การระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันข้อมูลกลางเดือนสิงหาคม พบว่ามีการระบาดไข้เลือดออกสูงสุดทางภาคเหนือของประเทศไทย และจังหวัดตราดอยู่ในลำดับที่ 11 ของประเทศ สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมาจังหวัดตราดได้จัดตั้งWar Room เพื่อวางแผนการควบคุมไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องโดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ได้มีข้อสั่งการ เมื่อต้นเดือน กรกฎาคม 2556 ให้ภาคีเครือข่าย ได้แก่สถานศึกษาทุกแห่งกวดขันแหล่งเพาะพันธ์ยุง ทั้งในและนอกโรงเรียน ให้นายอำเภอทุกอำเภอชี้แจงกำนัน ผุ้ใหญ่บ้านให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนร่วมมือกำจัดลูกน้ำยุงลาย ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดสนับสนุนเครื่องพ่น เคมีภัณฑ์กำจัดยุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกระดับโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
 
นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถควบคุมไข้เลือดออกได้ในระดับหนึ่ง โดยการดำเนินการที่ผ่านมาจังหวัดตราด สามารถลดสถิติผู้ป่วยลงได้จากเดิมพบการระบาด 12 ตำบล ปัจจุบันเหลือการะบาเพียง 3 ตำบล ส่วนอำเภอที่ยังต้องเฝ้าระวังคือ อ.แหลมงอบ และ อ.เกาะช้างอย่างไรก็ตามจังหวัดตราดยัคงงต้องขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเร่งรณรงค์รวมพลังดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายพร้อมกันเพื่อให้ปัญหาไข้เลือดออกหมดไปจากพื้นที่จังหวัดตราดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode