กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์พัฒนาอาเซียนศึกษา สพม.19 เตรียมความพร้อมโรงเรียนและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 16 ส.ค. 2556 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จังหวัดเลย นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กว่า 200 คน

นายสงวนวุฒิชัย  ภาโนชิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาอาเซียนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  กล่าว่า จากการที่ศูนย์พัฒนาอาเซียนศึกษาได้เล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการปรับตัวของโรงเรียน ครูและนักเรียนให้ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  จึงควรที่จะมีการจัดการอบรมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรนโยบายของรัฐบาล โดยมี รองผู้อำนวยการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาต่างประกาศ  วิทยาศาสตร์และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

และครูผู้สนใจ โรงเรียนละ 5  คน รวมกว่า 200 คน และการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากบริษัทสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้มอบให้อาจารย์ เอกรินทร์  สี่มหาศาล ผู้ชำนาญการทางด้านอาเซียน มาเป็นวิทยากรและยังได้รับความอนุเคราะห์เอกสารประกอบการอบรมอีกด้วย

ด้านนางสาวหทัยชนก วังวร (น้องไข่มุก) และนางสาวกิติมา พาดางาม (น้องบิว) นักเรียนชั้น ม.6/1 บอกว่าดีใจที่ครั้งนี้เป็นโอกาสของเพื่อน ๆ ในห้อง ม.6/1 ได้มาจัดบูธนิทรรศการอาเซียน ซึ่งครูจะหมุนเวียนให้แต่ละระดับชั้น และห้องต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม และวันนี้ได้อยู่ประจำบูธประเทศอินโดนีเซีย ได้แต่งกายประจำชาติได้ความรู้และนำเสนอเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย

..........................................................

http://www.obec.go.th/news/40566

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode