กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์

วันที่ 14 ส.ค. 2556 )

             โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบด้านการประเมินผลโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวม 40 คน ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารหอประชุม กปส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะในงานด้านการประเมินผล รวมทั้งเพื่อสร้างระบบการประเมินผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
             การสัมมนาครั้งนี้ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
             ในการนี้ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมพวัน เจริญกุล รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกล่าวเปิด มอบเกียรติบัตร และปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
 
 
-----------------------------------------
ข้อมูล : ส่วนประเมินผล สนผ.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode