กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
อะพอลโลและคูเปอร์ประกาศ ระยะเวลาการทบทวนกฎหมายฮาร์ท-สก็อตต์-โรดิโนได้ครบกำหนดแล้ว

วันที่ 5 ส.ค. 2556 )
 
เกอร์กาออน, อินเดีย และฟินด์เลย์, โอไฮโอ--(บิสิเนส ไวร์)--2 ส.ค. 2556 บริษัท อะพอลโล ไทร์ส จำกัด (Apollo Tyres Ltd) (NSE: ApolloTYRE) และบริษัท คูเปอร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมพานี (Cooper Tire & Rubber Company) (NYSE: CTB) ประกาศในวันนี้ว่า ระยะเวลาในการทบทวนกฎหมายฮาร์ท-สก็อตต์-โรดิโน (Hart-Scott-Rodino - HSR) สำหรับการควบกิจการระหว่างอะพอลโลและคูเปอร์นั้น ได้ครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยไม่มีการดำเนินการใดๆจากคณะกรรมการการค้า หรือกระทรวงยุติธรรม การครบกำหนดเวลาการทบทวนกฎหมาย HSR ช่วยให้ผ่านหนึ่งในเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการปิดธุรกรรม อะพอลโลและคูเปอร์คาดว่า ภายใต้เงื่อนไขการปิดธุรกรรมตามกฎเกณฑ์ที่ยังเหลืออยู่นั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 255 6 อะพอลโลและคูเปอร์ได้ประกาศการควบรวมกิจการซึ่งต้องการรออนุมัติ หลังจากได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัท กลยุทธ์ด้านการรวมกิจการระหว่างอะพอลโลและคูเปอร์จะช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถรวมตัวกันในเรื่องแบรนด์ การทำธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ และความเชี่ยวชาญทางเทคทิคอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างผู้นำระดับโลกในด้านการผลิตและจำหน่ายยางรถยนต์ บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการกันแล้วนั้น จะมีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั่วโลก เกี่ยวกับบริษัท อะพอลโล ไทร์ส จำกัด บริษัท อะพอลโล ไทร์ส จำกัด คือผู้ผลิตยางรถยนต์ประสิทธิภาพสูงซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในอินเดีย บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันได้ บริษัทมีโรงงานผลิตหลายแห่งทั้งในอินเดีย เนเธอร์แลนด์ และแอฟริกาใต้ และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลก บร ิษัทดำเนินธุรกิจในตลาดแต่ละแห่งผ่านเครือข่ายร้านตัวแทนจำหน่ายที่มีสินค้าหลากหลายและเป็นสินค้าแบรนด์เนมของแท้ เกี่ยวกับคูเปอร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมพานี คูเปอร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ คอมพานี (NYSE: CTB) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต ทำการตลาด และจัดจำหน่ายยางรถนั่งส่วนบุคคลลและยางรถบรรทุกขนาดเล็ก คูเปอร์มีบริษัทร่วมทุน บริษัทในเครือ และบริษัทลูกหลายแห่ง ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของยางรถบรรทุกขนาดกลาง ยางรถจักรยานยนต์ และยางรถแข่ง คูเปอร์มีสำนักงานใหญ่ในเมืองฟินด์เลย์ รัฐโอไฮโอ และมีโรงงานผลิต สำนักงานขาย ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์เทคนิค และศูนย์ออกแบบของบริษัทในเครือใน 11 ประเทศทั่วโลก รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูเปอร์ ไทร์ ได้ที่ www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertire หรือ www.twitter.com/coopertire ข้อมูลเพิ่มเติม   ; ในการควบรวมกิจการครั้งนี้ คูเปอร์ได้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนควรอ่านหนังสือมอบฉันทะเมื่อมีการเผยแพร่ เพราะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการซื้อการกิจการและคูเปอร์ ท่านสามารถอ่านหนังสือมอบฉันทะรวมถึงเอกสารอื่นๆที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคูเปอร์ได้ฟรีที่เว็บไซต์ www.sec.gov นอกจากนั้นยังสามารถขอรับสำเนาหนังสือมอบฉันทะและเอกสารอื่นๆที่คูเปอร์ยื่นต่อ SEC ได้ฟรี โดยติดต่อโดยตรงที่ Cooper Tire & Rubber Company, 701 Lima Avenue, Findlay, Ohio 45840 จ่าหน้าถึงเลขานุการ หรือโทร (419) 429-6710 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการชี้ชวน คูเปอร์รวมถึงกรรมการบริษัทและพนักงานบริษัท อาจได้รับฉันทะจากผู้ถือหุ้นของคูเปอร์ให้เข้าประชุมพิเศษผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการควบรวมกิจการครั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและพนักงานบริษัทคูเปอร์ รวมถึงการถือหุ้นสามัญในบริษัท ระบุอยู่ในเอกสาร Form 10-K ที่ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 25 กุมภาพัน ธ์ 2556 และในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นของคูเปอร์ ซึ่งยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ของคูเปอร์ กรรมการ และผู้บริหารบริษัท อันเกี่ยวเนื่องกับการควบรวมกิจการครั้งนี้ ซึ่งอาจแตกต่างจากของผู้ถือหุ้นคูเปอร์ จากการอ่านหนังสือมอบฉันทะและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ เมื่อยื่นต่อ SEC แล้ว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามที่มีการจำกัดความในกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามิได้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นการคาดการณ์ การประเมิน หรือความคาดหมายของคูเปอร์และอะพอลโลเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้มักใช้คำหรือวลีที่บ่งชี้ถึงการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น "เชื่อ” "คาด” "คาดคะเน” "คาดการณ์” "อาจจะ” "น่าจะ” "ตั้งใจ” "เจตนา” "มั่นใจ” "ประมาณการ” "วางแผน” "มีแนวโน้ม” "จะ” "ควรจะ” หรือคำหรือวลีอื่นๆที่มีความหมาย ในทำนองเดียวกัน ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดำเนินงาน นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ตลอดจนความไม่แน่นอนและสมมติฐานซึ่งยากจะคาดเดา ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือผลสำเร็จที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคาดการณ์ การประมาณการ หรือการคาดหมายของเราจะบรรลุผลตามที่หวังไว้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และเราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆต่อสาธารณะ แม้ว่าจะมีผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นภายหลังก็ตาม มีปัจจัยมากมายที่อาจทำให้ผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงหรือกล่าวเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อาทิ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงาน ซึ่งรวมถึงยาง เหล็ก ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการขาดแคลนวัตถุดิบและแหล่งพลังงาน, ซัพพลายเออร์ของคูเปอร์หรืออะพอลโลล้มเหลว ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามเวลาที่กำหนดในสัญญา, สภาพธุรกิจและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป, ความล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวของคูเปอร์ในการใช้ระบบ ERP, กิจกรรมการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงความเคลื่อนไหวของบริษัทคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือมีต้นทุนต่ำกว่า, ความล้มเหลวในการทำยอดขายตามที่ตั้งเป้าไว้, ความสัมพันธ์ระหว่างคูเปอร์หรืออะพอลโลกับลูกค้าที่เปลี่ยนไป ซึ่งรวมถึงการสูญเสียธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งด้วยเหตุผลด้านการแข่งขันหรือเหตุผลอื่นๆ, ผลกระทบจากปัญหาแรงงาน, การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคูเปอร์และหุ้นส่วนในบริษัทร่วมทุน, การไม่สามารถเพิ่มและรักษาระดับราคาเพื่อชดเชยการปรับตัวขึ้นของต้นทุนการผลิตหรือวัตถุดิบ, คูเปอร์หรืออะพอลโลถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อคูเปอร์หรืออะพอลโล, การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีศุลกากรหรือการบังคับใช้อัตราภาษีศุลกากรหรือข้อกำหนดด้านการค้าใหม่, การเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินบำนาญและ/หรือเงินกองทุน อันเป็นผลมาจากผลการลงทุนของกองทุนบำนาญของคู เปอร์ และการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลด การเพิ่มเงินเดือนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากกองทุน หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านการบัญชีที่เกี่ยวข้อง, รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, ความผันผวนของตลาดการเงินและตลาดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในตลาดสินเชื่อและ/หรือการเข้าถึงตลาดเหล่านี้, การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเปลี่ยนแปลงเชิงลบของอันดับความน่าเชื่อถือของคูเปอร์หรืออะพอลโล ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นและ/หรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงตลาดสินเชื่อ, ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจนอกสหรัฐอเมริกา, ความล้มเหลวในการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี, การไม่สามารถถอนทุนคืนเพื่อนำมาพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆ, ความล้มเหลวในการดึงดูดหรือรักษาบุคลากรสำคัญให้อยู่กับบริษัท, การควบรวมกิจการของบริษัทคู่แข่งหรือลูกค้า, การใช้สมมติฐานที่ไม่แม่นยำในการพัฒนากลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานของคูเปอร์หรืออะพอลโล หรือความไร้ศักยภาพหรือความล้มเหลวใ นการใช้แผนดังกล่าว, ความล้มเหลวในการดำเนินการหลังการควบรวมกิจการ หรือการดำเนินกิจกรรมทางการคลังที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและแหล่งเงินทุน, ความล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคูเปอร์หรืออะพอลโล, ความล้มเหลวในการใช้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆที่ผู้บริหารกล่าวถึง และมีการวิเคราะห์ในรายงานล่าสุดหลายฉบับที่คูเปอร์ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตลอดจนความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการที่อะพอลโลเสนอซื้อกิจการคูเปอร์ ซึ่งรวมถึงความไม่แน่นอนของกำหนดเวลาในการยื่นและรับรองเอกสารเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ, กำหนดเวลาดำเนินการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ และความสามารถในการปิดการซื้อขายกิจการ ปัจจัยเหล่านี้อธิบายอย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่ครบถ้วนทั้งหมด ผู้อ่านควรประเมินข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดโดยพึงระลึกว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความไม่แน่นอน ติดต่อ: สื่อมวลชนติดต่ออะพอลโลได้ที่ & nbsp; ซาร์ด เวอร์บินเนน แอนด์ โค (Sard Verbinnen & Co) โทร: +1 212-687-8080 อีเมล: jdoorley@sardverb.com หรือ ยอกราจ วาร์มา (Yograj Varma) โทร: +91-124-2721430 อีเมล: yograj.varma@apollotyres.com ริต้า กุมาร์ (Ritu Kumar) โทร: +91-124-2721401 อีเมล: ritu.kumar@apollotyres.com สื่อมวลชนติดต่อคูเปอร์ได้ที่ แอน โรมัน (Anne Roman) & nbsp; โทร: +1 419-429-7189 อีเมล: alroman@coopertire.com นักลงทุนติดต่อคูเปอร์ได้ที่ สตีฟ ชโรเดอร์ Steve Schroeder) โทร: +1-419-424-4165 อีเมล: investorrelations@coopertire.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode