กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ดร.พุทธพร แข็งแรง ขอเชิญร่วมงานสืบสานพุทธประเพณี พบพระ พบธรรม ๑๐๙ วัน ๑๗ ก.ค. - ๓ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ พุทธมณฑล นครปฐม

วันที่ 5 ส.ค. 2556 )

ขอเชิญร่วมงานสืบสานพุทธประเพณี
"พบพระ พบธรรม ๑๐๙ วัน”
ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ณ ลานหน้าวิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมต้น สักการะบูชาพระพุทธเจ้าภาคประสูติ
ด้วยพสุธาทิพย์ดอกบัว สักการะบูชาพระพุทธเจ้าภาคตรัสรู้ด้วยข้าวมธุปายาส
สักการะบูชาพระพุทธเจ้าภาคปรินิพพานด้วยดอกบัวสวรรค์ บุปผาสวรรค์จากชมพูทวีป
พิธีอัฏมีบูชาหรือพิธีจำลองถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระพระพุทธเจ้า
ด้วยดอกมณฑาทิพย์ พิธีสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ไหว้พระเกจิผู้ทรงวิทยาคม 20 วัด
ร่วมทำบุญ ชมนิทรรศการรับวัตถุมงคลเพื่อเป็นที่ระลึก
 
     ภายในงานครั้งนี้ชาวพุทธศาสนิกชน จะได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นมหามงคลชีวิต ได้แก่ กราบสักการะบูชาองค์หล่อเหมือนพระเกจิชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยทุกยุคสมัย ที่ผ่านพิธีปลุกเสกใหญ่มานับไม่ถ้วน ได้แก่ พระหลวงปู่ทวด, พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, พระสมเด็จพุทธาจารย์โต(พรหมรังสี), หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน, หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ, หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า, หลวงปู่แหวน สุจินโณ ฯลฯ กราบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคประสูติ ด้วยดอกบัวสวรรค์ กราบบูชาสัมมาสัมพระพุทธเจ้าภาคตรัสรู้ ด้วยข้าวทิพย์มธุปายาส ฯลฯ
     นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้เช่าบูชาวัตถุมงคล เลื่องชื่อทั่วฟ้าเมืองไทย ในราคาเช่าที่ไม่แพง เพื่อเป็นการให้คนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมทำบุญและรับวัตถุมงคลเสริมสิริมงคลแก่ตัวเอง โดยมีทั้งหมด 108 วัตถุมงคล 84,000 องค์ ซึ่งที่สำคัญยิ่งอันเป็นหนึ่งเดียวในเมืองไทย คือรุ่น"อภิมหามงคลหลวงปู่ทวด เหล็กไหลหลวงปู่มั่น รุ่นแรก” เป็นองค์ลอยพระเกจิขนาดจิ๋ว หน้าตัก 1 ซม.ราคาตั้งแต่ 39 บาทเป็นต้นไป ซึ่งทำจากเนื้อเหล็กไหลหลวงปู่มั่นของแท้แน่นอน รวมทั้งมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งพุทธกำเนิด ที่ล้วนแล้วแต่ผ่านพิธีปลุกเสกเข้มขลัง มากกว่า 10 ปี ถือเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่หลายครั้ง และยาวนานที่สุด โดยเข้าพิธีปลุกเสกเกือบทุกจังหวัดทั่วทุกภาคในประเทศไทย
     ล่าสุด ท่านดร.พุทธพร แข็งแรง ได้นำองค์หล่อเหมือนพระเกจิดังเมืองไทย และพระเครื่องทั้งหมด ดังกล่าว เข้าพิธีโยงสายสิญจน์จากวิหารพุทธมณฑลมายังพิธีปลุกเสก "พระพุทธเมตตาเสนานาถ”นับเป็นพิธีใหญ่ในรอบ 5 ทศวรรษ มีพระเกจิจำนวนมากกว่า 2,600 รูป มาร่วมปลุกเสกตั้งแต่วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธี พุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐม และนอกจากนี้แล้ว ท่าน ดร.พุทธพร ยังได้ส่งเสริมการจัดสร้าง "พระพุทธเมตตาเสนานาถ” ซึ่งจัดสร้างโดยกองทัพบก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานนามพระพุทธเมตตาเสนานาถ อันเป็นพระที่งดงามสุดยอดปฏิมากรรมรวมเอาพุทธศิลป์ทุกยุคสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านพิธีมหาพิธี มหาเทวา มหาเทวะตาภิเษก มหามังคลาภิเษก มหาพุทธา ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงประกอบพิธีเททองพระพุทธเมตตาเสนานาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นำรายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ฯลฯ
     ในส่วนขนาดให้เช่าบูชา มีดังนี้คือ องค์ลอยเนื้อทองแดง ขนาด 3.5 ซม.ราคาองค์ละ 299 บาท, เหรียญรูปไข่เนื้อทองแดง ราคาองค์ละ 199 บาท, พระสมเด็จผงพุทธคุณ สีแดง, ขาว, น้ำตาล, ดำ ราคาองค์ละ 99 บาท โดยใครเช่าบูชา จะได้สมนาคุณลอยองค์หลวงปู่ทวด และลอยองค์สมเด็จพุทธาจารย์โต(พรหมรังสี) ขนาดจิ๋ว เนื้อมวลสารพลังเหล็กไหลหลวงปู่มั่นสุดยอดพิธีเข้มขลัง 
     ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ วิหารพุทธมณฑล ดร.พุทธพร แข็งแรง เชิญชวนคนไทยรวมใจในงาน อภิมหามงคล วันที่ 15 สิงหาคม นี้ เป็นวันอภิมหามงคล ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ท่าน ดร.พุทธพร แข็งแรง ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลปินศิลปะและวัฒนธรรม และประธานศูนย์รวมรักษ์พระบรมสารีริกธาตุ หนึ่งในผู้นำการรวมใจพี่น้องชาวไทย ให้ร่วมกันทำความดีในวาระต่างๆเสมอมา ขอถือโอกาสอันเป็นอภิมหามงคล เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครบวาระพุทธชยันตี 2601 ในปีนี้ โดยท่าน ดร.พุทธพร แข็งแรง ได้จัดงานอภิมหามงคล"15 สิงหามหามงคล อภิมหาพุทธา อภิมหาเทวาภิเษก 108 วัตถุมหามงคลอันดับหนึ่ง แห่งสยามประเทศ” พร้อมเช่าบูชาวัตถุมงคลเข้มขลังอันดับ 1 ในประวัติศาสตร์ประเทศไทย นำรายได้ไปทำสาธารณประโยชน์ต่างๆ และช่วยเหลือทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งจะนำไปทำนุบำรุงพุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐม
     สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงาน "15 สิงหามหามงคล อภิมหาพุทธา อภิมหา เทวาภิเษก 108 วัตถุมงคลอันดับหนึ่ง แห่งสยามประเทศ”และเช่าบูชาวัตถุมงคลมหามงคลหนึ่งเดียวในเมืองไทย สามารถไปได้วันที่ 15 สิงหาคม 2556 นี้ ณ มณฑลพิธีพุทธมณฑล ศาลายา จ.นครปฐมเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode