กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นประเดิมสอนปีแรกพร้อมพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากลสู่ AEC

วันที่ 1 ส.ค. 2556 )
 
ม.ศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น ประเดิมเปิดสอนปีแรกหลังเทกโอเวอร์วิทยาลัยพาณิชยการขอนแก่นเมื่อ 3 ปีก่อน พร้อมพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากลรับเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558
รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า ปี 2556 นี้เป็นปีการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี หลังจากเมื่อ 3 ปีก่อนได้เข้ามาซื้อกิจการวิทยาลัยพาณิชย์การขอนแก่น และได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมเทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยไปหลายสิบล้านบาท โดยปีการศึกษาแรกนี้มีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น 270 คนใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นถือเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 ในภูมิภาค หลังจากเมื่อ 20 ปีก่อนได้ขยายไปลงทุนตั้งวิทยาเขตแรกที่จังหวัดชลบุรี และสาเหตุที่เลือกจังหวัดขอนแก่นลงทุนจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งที่ 3 เนื่องจากขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอีสานและกลุ่มประเทศอินโดจีน เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่มีสถานศึกษาทุกระดับชั้นที่หลากหลาย มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานให้เข้ามาเรียน รศ.ดร.ณรงค์กล่าวอีกว่า อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นชัดเจนในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน นักศึกษาที่จบจากสถาบันสามารถก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเข้าทำงานกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน เป้าหมายของสถาบันเองก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองเข้าสู่ระดับสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซี่ยน (เออีซี) ในปี 2558 สำหรับในปีการศึกษาหน้า คือปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุมวางแผนที่จะรับนักศึกษาเพิ่มอีก 500 คน และภายใน 4 ปีจะต้องมีนักศึกษาที่เข้าศึกษากับวิทยาเขตขอนแก่นไม่น้อยกว่า 1,000 คน ซึ่งจากข้อมูลฝ่ายทะเบียนพบว่าปีการศึกษาแรกที่เปิด นักศึกษาประมาณ 80% มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ขณะที่ค่าหน่วยกิตของวิทยาเขตขอนแก่นจะต่ำกว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนประมาณ 10% "สำหรับหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นจะเริ่มรับสมัครและเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคมนี้ใน 2 สาขาวิชา คือ ด้านนิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ” ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode