กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ “พัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ณ วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 28 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 2533 คน)
PKST.

นางดวงสวรรค์ ลิมปนวัฒนกุล หัวหน้าฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์ กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 38 คน ทอดผ้าป่าสามัคคีและเข้าร่วมการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาหลักสูตรจาก "พุทธโอษฐ์”ตาม "โครงการพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา”ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 28 กรกฏาคม 2556 ณ วัดป่าดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2556 รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์สามารถพัฒนาคุณภาพด้านอารมณ์ความคิด ความรู้สึก การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการดำเนินงานแบบใหม่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสืบไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode