กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดวิวัฒน์พลเมือง

วันที่ 26 ก.ค. 2556 )
 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดขอนแก่น ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฯ ว่า ขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้มแข็ง มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะกลับตัว กลับใจ เพื่อเป็นคนดีของสังคม ขอให้พึงระลึกเสมอว่า ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด แต่ที่สำคัญคือ เมื่อทำผิดแล้วจะต้องมีความสำนึก มีจิตใจที่จะปรับปรุงแก้ไข และจะต้องไม่กลับไปกระทำผิดแบบเดิมซ้ำอีก ในปัจจุบันนั้น สังคมจะยอมรับคนที่เคยทำผิดแล้วสำนึกกลับใจใหม่ แล้วเป็นกำลังสำคัญของการทำความดี ขอให้ทุกคนที่เข้ารับการบำบัดในครั้งนี้ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเข้ารับการบำบัดตลอดระยะเวลา 15 วัน เพื่อที่จะปรับปรุงตัว กลับใจใหม่ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับคืนเป็น คนดีอย่างมีคุณภาพ กลับคืนสู่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างสง่าผ่าเผย และอย่างเต็มภาคภูมิ รวมทั้งขอให้เป็นกำลังสำคัญในการที่จะเป็นแกนนำหรือผู้นำในการรณรงค์ต่อต้าน และขจัดปัญหายาเสพติดต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode