กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เครือข่ายประชาสังคมขอนแก่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นทศวรรษหน้า

วันที่ 18 ก.ค. 2556 )
 
เครือข่ายประชาสังคมขอนแก่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นทศวรรษหน้า วันนี้ (18 กค 2556) เวลา 11.00 น ร ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเพื่อนำเสนอและขอคำแนะนำแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ตามที่เครือข่ายประชาสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้าได้จัดการแสดงความคิดเห็นต่อร่างสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3 /2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมโฆษะจังหวัดขอนแก่นและได้นำความคิดเห็นในส่วนของจังหวัดขอนแก่นไปร่วมพิจารณาร่วมกับภาคประชาสัมคมทั่วประเทศ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2556 ได้ข้อสรุปเป็นมติสมัชชาจังหวัดขอนแก่นใน 7 มิติ คือรัฐธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง เพิ่มพลังพลเมือง ปฏิรูประบบป้องกันปราบปรามการทุจริตมาปฏิรูประบบพลังงานหมุนเวียน สิทธิการเข้าถึง และความเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน พลังพลเมืองสู่การปฎิรูปสื่อเพื่อการปฏิรูปสังคม ปฎิรูปกลไกลขับเคลื่อนความเสมอภาค ระหว่างเพศเสริมพลังพลเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไทย การบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ และกลไกลกระบวนการในการปฏิรูปประเทศไทยระยะยาว มีหน่วยงานหลักร่วมขับเคลื่อนคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น หอการค้าขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน อีสาน สภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น หนังสือพิมพ์อีสานบิซวิค และภาคประชาสังคม ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode