กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
CPhI และ CPhI Pharma Evolution ประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่ของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยา

วันที่ 18 ก.ค. 2556 )
 
         คณะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของ CPhI ซึ่งมีความรู้ความชำนาญครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานด้านเภสัชกรรม มีสมาชิกรวม 13 คน

          สมาชิกใหม่ของคณะผู้เชี่ยวชาญ CphI ประกอบด้วย

          - Vijay Shah ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Piramal Enterprises และผู้นำธุรกิจเภสัชภัณฑ์
          - Mark Carver รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจาก Fujifilm Diosynth
          - Sam Venugopal ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดูแลสุขภาพจาก PWC
          - William Botha ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง Interlean
          - Prabir Basu อดีตกรรมการบริหารของ NIPTE
          - Emil Ciurczak ผู้เชี่ยวชาญด้านสเปกโทรสโคปี (spectroscopy) และเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ (PAT)
          - Dilip G Shah ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Vision consulting Group

          CPhI Worldwide ธุรกิจในเครือของยูบีเอ็ม ไลฟ์ (UBM Live) และ CPhI Pharma Evolution ได้ประกาศรายชื่อคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยาก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับวงการเภสัชกรรม (ในเดือนกันยายน) นอกจากนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวยังมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานประจำเดือนฉบับแรกของ CPhI Pharma Evolution ซึ่งกำลังจะถูกเผยแพร่ในอีกไม่นานนี้ (ภายในสัปดาห์หน้า) รายงานดังกล่าวเป็นการศึกษาแนวโน้มของ "การตั้งตำรับยาและส่วนประกอบของยา” ในปัจจุบัน เช่น ประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการขยายตัวของตลาด การพัฒนายาเม็ด การออกแบบคุณภาพ (QbD) เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ (PAT) ชีวประสิทธิผลของยา การจัดซื้อยาจากภายนอก การละลายของยา และความคงสภาพของยา

          ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นรายบุคคลโดยบรรดาสื่อมวลชนและผู้อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยา เพื่อให้มั่นใจว่าคณะผู้เชี่ยวชาญมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบแนวโน้มของอุตสาหกรรมยาทั่วโลกอย่างครอบคลุมและเป็นอิสระ ขณะนี้ CPhI มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานด้านเภสัชกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนถึงผลิตภัณฑ์ยา ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจ

          สมาชิกใหม่ของคณะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เชิงลึกในอุตสาหกรรม และบางรายมาจากองค์กรที่มีนวัตกรรมทันสมัยที่สุดในแวดวงเภสัชกรรม รวมถึงบริษัทนักบุกเบิกอย่าง Fujifilm Diosynth และ Piramal

          สมาชิกใหม่ลำดับแรกของคณะคือ Vijay Shah ผู้นำธุรกิจเภสัชภัณฑ์บริษัท Piramal ซึ่งมีสามแผนก ได้แก่ Pharma Solutions, Critical Care และ Lab Diagnostics เขามีประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี และเคยควบคุมการปฏิรูปธุรกิจมามากมาย ขณะที่ Piramal ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอินเดีย ก็กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการผลิตยาสามัญและผลิตยาตามสัญญาไปสู่การพัฒนาตัวยาใหม่ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนขั้วจากโลกตะวันตกไปสู่ตะวันออก เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทอย่าง Piramal จำนวนมากที่เริ่มท้าทายบริษัทพัฒนายาดั้งเดิมรายใหญ่ๆ และเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดตะวันตก ทั้งนี้ Vijay จะนำเสนอทัศนะในการรับมือกับปัญหาด้านสิทธิบัตรและการพัฒนายา Antibody Drug Conjugates

          สมาชิกท่านต่อมาคือ Sam Venugopal ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการดูแลสุขภาพจาก PWC ซึ่งมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมมากกว่า 15 ปี พร้อมทักษะความชำนาญหลากหลายด้าน ตั้งแต่ระบบคุณภาพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ เขายังเคยปรับปรุงระบบด้านคุณภาพให้กับคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) อีกด้วย

          สมาชิกใหม่ท่านต่อมาคือ Mark Carver รองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมจาก Fujifilm Diosynth ผู้เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่มีความสมบูรณ์และยืดหยุ่น รวมถึงทักษะความรู้ที่สั่งสมมานานกว่า 20 ปีจากการทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรตีนลูกผสมซึ่งได้จากการแสดงออกของโปรตีนในแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อราที่มีเส้นใย

          ท่านต่อมาคือ Prabir Basu อดีตกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีและการศึกษาเภสัชกรรมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIPTE) ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงการผลิตยา เขาจะเป็นผู้กำหนดแนวทางของคณะว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมยา เนื่องจากมีการพัฒนายาใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงเทคนิคการพัฒนาและการผลิตยาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้ยาที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ เขาดำรงตำแหน่งผู้นำของ NIPTE และได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตเกี่ยวกับการผลิตยารวมถึงการวิจัยและการพัฒนายา

          ลำดับถัดมาคือ Dilip Shah เลขาธิการสมาพันธ์เภสัชกรรมแห่งอินเดีย (Indian Pharmaceutical Alliance) และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบข้อบังคับทั้งในอินเดียและทั่วโลก เขาจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการณ์ในอนาคต รวมถึงสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงของบริษัทเภสัชกรรม เขาสั่งสมประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 45 ปีและมีความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา เขาเคยวางแผนยุทธศาสตร์ให้กับบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่งด้วย

          สมาชิกใหม่อีกท่านคือ Emil Ciurczak ผู้มีความรู้ความชำนาญอย่างกว้างขวางในด้านสเปกโทรสโคปี (spectroscopy) เทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการ (PAT) และการออกแบบคุณภาพ (QbD) รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ NIR Spectroscopy และเขียนงานวิจัยกว่า 200 ชิ้น ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการ PAT ของ FDA และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท Doramaxx Consulting ส่วนสมาชิกท่านสุดท้ายคือ William Botha ผู้อบรมและผู้ให้คำปรึกษาด้านการผลิตยาที่ได้รับความเคารพนับถือในวงการ เขามีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบข้อบังคับของ FDA ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์มาตรฐาน GDP และ GMP นอกจากนั้นยังสอนเรื่องการฆ่าเชื้อในอาหารวุ้นพีดีเอ และสอนเรื่องระบบคุณภาพสำหรับ AAMI ด้วย

          ในช่วงปี 2556 คณะผู้เชี่ยวชาญจะร่วมจัดทำรายงานประจำเดือนขนาดสั้นของ CPhI ซึ่งมีชื่อว่า "CPhI Pharma insight series” โดยจะเป็นการศึกษาประเด็นต่างๆที่น่าสนใจภายใต้หัวข้อหลัก 8 หัวข้อ ได้แก่ การนำส่งยา การตั้งตำรับยาและส่วนประกอบของยา การวิจัยและพัฒนา การผลิต บรรจุภัณฑ์และแจกจ่ายยา การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ บริการด้านสัญญาและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการรับประกันคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพยา

          จุดมุ่งหมายสูงสุดของการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญคือ การจัดทำรายงานประจำปีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยาในอีก 5-10 ปีข้างหน้า โดยอาศัยทักษะความชำนาญเฉพาะทางของสมาชิกแต่ละท่าน รายงานดังกล่าวจะมีทั้งข้อมูลเบื้องต้นในอุตสาหกรรม (ผลสำรวจต่างๆ) และงานเขียนเชิงลึกจากสมาชิกแต่ละท่านที่ได้รับอิสระอย่างเต็มที่ในการคาดการณ์ภาพรวมและการดำเนินงานของอุตสาหกรรมยาในอนาคต ทั้งในมุมมองด้านเศรษฐกิจและมุมมองตามความเป็นจริง

          Chris Kilbee ผู้อำนวยการแบรนด์ผลิตภัณฑ์ยาของ CPhI แสดงความเห็นว่า "คณะผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมนำเสนอภาพรวมทุกด้านของห่วงโซ่คุณค่าด้านเภสัชกรรม และที่สำคัญก็คือ เป็นภาพจากมุมมองทั่วโลกที่แตกต่างกัน คณะผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้ความชำนาญระดับสูงรวมกันนับร้อยๆปี พวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยาให้ทันสมัยในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ทำให้พวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และสามารถวาดภาพการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยาในอนาคตได้อย่างไม่มีใครเทียบ”

          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: cphi@ubm.com

          เกี่ยวกับ CPhI

          CPhI ผลักดันการเติบโตและนวัตกรรมในทุกๆย่างก้าวของห่วงโซ่อุปทานเภสัชกรรมทั่วโลก ตั้งแต่การคิดค้นตัวยาไปจนถึงการกำหนดปริมาณยา CPhI เป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญในวงการเภสัชกรรมกว่า 100,000 คนที่มารวมตัวกันทุกปีเพื่อสร้างเครือข่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ และขยายตลาดไปทั่วโลก ผ่านงานแสดงสินค้า การประชุม และสังคมออนไลน์ CPhI จัดงานสำคัญต่างๆในยุโรป จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัสเซีย และอเมริกาใต้ รวมกับการบริการด้านสัญญาจาก ICSE, เครื่องจักร เครื่องมือ และเทคโนโลยีจาก P-MEC, บรรจุภัณฑ์จาก InnoPack และผลิตภัณฑ์ด้านชีวเวชภัณฑ์จาก BioPh นอกจากนี้ CPhI ยังให้ข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ออนไลน์ผ่านทาง CPhI-Online.com และจัดตั้งสังคมระดับโลกในด้านข่าวสารและการวิเคราะห์ที่ PharmaEvolution.com ซึ่งผลิตโดยยูบีเอ็ม ไลฟ์ และบรรดาพันธมิตร

          ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://www.cphi.com

          เกี่ยวกับ CPhI Pharma Evolution

          CPhI Pharma Evolution ( http://www.pharmaevolution.com ) ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เป็นสังคมออนไลน์ระดับโลกที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญจากภาคการผลิตยาสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมวงการ รวมถึงแบ่งปันแนวปฏิบัติและข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับด้านส่วนประกอบยาและการผลิตยาตามสัญญา Pharma Evolution ถือเป็นสังคมแห่งใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเภสัชกรรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายในด้านต่างๆ เช่น การตั้งตำรับยา สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม กระสายยา การนำส่งยา การวิจัยและพัฒนา การผลิตและคุณภาพ บรรจุภัณฑ์และการต่อต้านยาปลอม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการจัดซื้อยาจากภายนอกและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Pharma Evolution ถือเป็นส่วนขยายของธุรกิจการจัดงานทั่วโลกของ CPhI โดยจะเป็นเหมือนเวทีประชุมและแหล่งข้อมูลสำหรับนักธุรกิจในแวดวงเภสัชกรรมตลอดทั้งปี Pharma Evolution ได้รับการเผยแพร่โดย CPhI และ UBM DeusM ( http://www.deusm.com ) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาดในเครือยูบีเอ็ม ที่มุ่งเน้นการสร้างและบริหารจัดการสื่อสังคมยอดนิยมของผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตลาด B2B เฉพาะทาง โดยใช้กลยุทธ์แนวปฏิบัติซึ่งมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและเทคโนโลยี

          เกี่ยวกับ ยูบีเอ็ม ไลฟ์

          ยูบีเอ็ม ไลฟ์ เชื่อมโยงผู้คนและสร้างโอกาสให้กับบริษัทต่างๆทั่วทั้ง 5 ทวีป เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส่งเสริมแบรนด์ และขยายตลาดของตนเอง งานแสดงสินค้า การประชุม รายการประกาศรางวัล สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ รวมถึงโปรแกรมการรับรองและฝึกอบรมของยูบีเอ็ม ไลฟ์ ภายใต้แบรนด์ดังอย่าง TFM&A, Internet World, IFSEC, MD&M, CPhI, Cruise Shipping Miami, Concrete Show และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายนั้น เป็นส่วนสำคัญของแผนการตลาดของบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมกว่า 20 ประเภท

          สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:

          Alex Heeley หรือ Tristan Jervis
          De Facto Communications
          โทร. +44-207-203-6745 / 6740
          อีเมล: a.heeley@defacto.com / t.jervis@defacto.com

          แหล่งข่าว: ยูบีเอ็ม ไลฟ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode