กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นแก้ปัญหามลพิษโรงงานแฮอวน ประชุมร่าวมกันทุกผ่ายยึดทางออกเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก

วันที่ 17 ก.ค. 2556 )
 
ขอนแก่นแก้ปัญหามลพิษโรงงานขอนแก่นแหอวนคืบหน้า หน่วยงานรัฐ โรงงาน ชาวบ้านประชุมหารือร่วมกัน ยึดแนวทางกิจกรรมตลาดเพื่อสังคมเป็นหลัก

ประชุมแก้ปัญหามลพิษโรงงานขอนแก่นแหอวนคืบ หน่วยงานรัฐ โรงงาน ชาวบ้านประชุมหารือร่วมกัน ยึดแนวทางกิจกรรมตลาดเพื่อสังคมเป็นหลัก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พบว่ามีกลิ่นจากเครื่องฉีดเส้นใยพลาสติกและบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านข้างเคียง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจึงได้ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เรื่องให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดไอสารเคมีจากเครื่องฉีดเส้นใยพลาสติกให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อาศัยใกล้เคียง และให้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อาศัยใกล้เคียง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบโรงงาน และให้ตัวแทนชาวบ้านมาร่วมให้ข้อมูลถึงปัญหาอีกครั้งท่าทีของโรงงานขอนแก่นแหอวนได้ให้ความร่วมมือในการหาทางออกร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขปัญหาทั้งการลดกลิ่นเคมีการผลิต เสียงจากการผลิต ระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดฝุ่นจากการโรงงานจะมีการคัดกรองผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบเข้าสู่การรักษาทางการแพทย์ โดยจัดทีมแพทย์เข้าไปให้การรักษาผู้ป่วยอีกด้วย สำหรับปัญหาของโรงงานขอนแก่นแหอวนได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านขามเจริญ หมู่ที่ 8 ร่วมลงชื่อกว่า 50 คน ต่อนายวิทิต ทองโสภิต นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา จากนั้นวันที่ 27 มิถุนายนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คือ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียน และนำมาสู่การเจราจาแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานรัฐ โรงงาน และตัวแทนชาวบ้านที่ประสบปัญหา ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode