กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักวิจัย ม.ราชภัฏโคราช ได้รับรางวัลนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศบูรไน

วันที่ 1 ก.ค. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 24-29 มิถุนายน 2556 คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย แบบ Oral Presentation ระดับนานาชาติในงาน 9th International Conference "Inter-University Cooperation Program" ในหัวข้อ " ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy,Society,Culture, and Environment Stability" ณ ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ในการนำเสนอครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสิงค์โปร์ เอกอัครราชทูตไทย เอกอัครราชทูต อินโดนีเซียประจำประเทศบูรไนฯ รวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำเสนองานวิจัยดังนี้ ดร.ณัฏฐินี ทองดี นำเสนองานวิจัยหัวข้อ Cultural Tourism management Based on River Basin Civilization at Korat Plateau Life Style for Tourism Value Added and Applying Sufficiency Economy Principles ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรชนก คงทน นำเสนองานวิจัยหัวข้อ Creation and Communication of Cultural Tourism Image Based on River Basin Civilization at Korat Plateau in Perception of Tourists. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทิพย์ ชัยชาญ นำเสนองานวิจัยหัวข้อ Solution to the Debt Problem of Dan Kwain Earthen Ware Entrepreneurs in Chokchai District, Nakhornratchsima Province. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ นำเสนองานวิจัยหัวข้อ Spatial Interaction of Humans and Environment in Phonsongkhram Community Forest, Nonsung District, Nakhornratchsima Province. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา รัตนโพธานันท์ นำเสนองานวิจัย หัวข้อ A Study of Resource Usage to manage Folk Healers'Wisdom for Self-Relience in Health Care in in Tambon Phonsongkhram, Amphoe Nonesoung, Nakhornratchsima Province. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนา นำเสนองานวิจัยหัวข้อ Folk Healers and Holistic Health care: A Case Study of Phonsongkhram Sub District, Nonsoung District, Nakhornratchsima Province. ในการไปนำเสนอครั้งนี้ ดร.ณัฏฐินี ทองดี ได้รับรางวัลงานวิจัย ดีเด่นด้าน Best Practice Award จากการนำเสนอเมื่อปีที่ผ่านมา ที่ประเทศเกาหลีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode