กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมนักข่าวพลเมือง

วันที่ 4 ก.ค. 2556
 
โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ศูนย์ศึกษาและ พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การวิทยุกระจายเสียงและแพร่ภาพ แห่งประเทศไทย (Thai PBS) จัดการอบรบ เชิงปฏิบัติการ โครงการนักข่าวพลเมือง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ในวันที่5-7 กรกฎาคม 2556 การจัดโครงการนักข่าวพลเมือง ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมกลุ่มคน ในชุมชนให้เป็นนักข่าวพลเมือง สามารถ นำเสนอข่าวชุมชนของตนเองได้ในพื้นที่สื่อสารสาธารณะเพื่อสืบทอดความรุ่งเรือง ส่งผ่านไปยัง คนรุ่นต่อไปและสะท้อนเสียงของชุมชน สังคมเพื่อให้เกิดการแก้ไข เพื่อให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำลำตะคอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มชุมชนอาสาพัฒนา เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้ผลิต ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาและนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 50 คน การจัดโครงการประสบความสำเร็จด้วยดี โดย รศ.ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส ผศ.เนตรชนก คงทน ผศ.วาสนา ภานุรักษ์ และ ผศ.เนตรนภา รัตนโพธานันท์ ชุมชนสามารถเป็นนักข่าวพลเมือง มีทักษะในการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อนำเสนอข่าวพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode