กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สารพัดช่างเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 15 ก.ค. 2556 )
 
นายวิม กัลปนาท ผู้อำนวยการวิทยาสารพัดช่างชลบุรี เปิดเผยว่า วิทยาลัยสารพัดช่าง ดำเนินการจัดการศึกษาด้านอาชีพทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปชส. ปวส. เทียมโอนประสบการณ์ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพที่เรียนไปประกอบอาชีพได้ จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 146 หลักสูตร 120 ชั่วโมง ตามนโยบายกรรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดยมีหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน จำนวน 14 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เสื้อเบื้องต้นและซ่อมแซมเสื้อผ้าสตรี เสื้อสมัยนิยมและกระโบรงย้วย เย็บเสื้อผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม การเย็บเสือผ้าและกางเกงประยุกต์ ขับร้อง การรวมวง ชนมอบต่างๆและขนมไทย ขนมอบอาหาร-ชนิดต่างๆ ขนมอบทั่วไป อาหารว่างไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเนื้อถุงน่องและการจัดดอกไม้สด ศิลปะการเพ้นท์ การตัดผลชาย และการเช็ทผมเพื่อการอาชีพและเสริมความงามสตรี2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เปิดเรียนและปฐมนิเทศในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ส่วนค่าสมัครเรียน รายวิชาละ 10 บาท ค่าบำรุงการศึกษา ชั่วโมงละ 1 บาท ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานประชาสัมพันธ์ 146 หมู่5 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038 – 386360 โทรสาร 038 – 382039 หรือ www.chpt.ac.th ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode