กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )
 
เช้าวันนี้ (11 ก.ค. 56) เวลา 09.30 น. นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในพิธีปิดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยให้กับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว เมื่อกลับคืนสู่สังคมภายนอก การฝึกอาชีพนวดแผนไทยใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ 100 ชั่วโมง ทำการฝึกอบรมวันละ 5 ชั่วโมง โดยทำการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2556 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 22 เมษายน 2556 และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2556 มีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 104 คนเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode