กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชประชุมคณะกรรมการพิธีเปิดอาคารยุพราชเบญจมงคล

วันที่ 3 ก.ค. 2556
 
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิธีเปิด อาคารยุพราชเบญจมงคล ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี รักษาราชการแทนอธิการบดี ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุม ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดทำหนังสือ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะ และจราจร คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และ ปฐมพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ และคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รายงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงาน เพื่อให้แต่ละฝ่ายเกิดความพร้อมที่สุด ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารยุพราชเบญจมงคล ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 โดยพร้อมเพรียงกันเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode