กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทยขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 11 ก.ค. 2556 )
 
เวทีหาทางออกประเทศไทย ที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศ) ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน บรรยากาศเมื่อวันที่ 10 กรกาคม 2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น โดยมีตัวแทน 15 คน ร่วมแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญของการจัดเวทีฯ ที่จังหวัดขอนแก่น คือ คนส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่ให้ยึดมั่นในกฎกติกาเป็นหลัก ขณะที่รัฐธรรมนูญต้องแก้ไขได้ แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตย รวมทั้งข้อเสนอแนะให้มีโรงเรียนอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักการเมืองก่อนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรและห้ามองคมนตรียุ่งเกี่ยวกับการเมือง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น จะยังคงเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย (พูดจาหาทางออกประเทศ) โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายโทรทัศน์ ขอนแก่น เอฟเอ็ม 98.50 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ระบบเอฟเอ็ม 93.25 เมกะเฮิรตซ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ระบบเอเอ็ม 621 กิโลเฮิรตซ์ ร่วมรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงฯ ด้วย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode