กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดตาก จัดพิธีมอบพันธุ์อึ่ง โครงการธนาคารอึ่ง ปี ๒๕๕๖

วันที่ 10 ก.ค. 2556 )
บำรุง เนียมนาค/ส.ปชส.ตาก
 
             จังหวัดตาก โดยประมงจังหวัดตาก จัดทำโครงการอึ่ง เพื่อทดลองเพาะขยายพันธุ์อึ่งโดยวิธีเลียนธรรมชาติ จัดปล่อยลูกอึ่งกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
             เมื่อวานนี้ (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์อึ่ง ตามโครงการธนาคารอึ่ง ปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
             นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดตาก กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้จัดทำโครงการธนาคารอึ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองเพาะขยายพันธุ์อึ่งโดยวิธีเลียนธรรมชาติ จัดปล่อยลูกอึ่งกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน โดยการปล่อยอึ่งคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนอึ่งในธรรมชาติ เนื่องจากในปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่จับและจำหน่ายอึ่งจากธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ทำให้จำนวนอึ่งลดลงและอาจสูญพันธุ์ได้
              สำนักงานประมงจังหวัดตาก จึงได้จัดกิจกรรมมอบพันธุ์อึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรอึ่ง ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชน ในการช่วยกันอนุรักษ์อึ่ง ให้อยู่เคียงคู่กับเมืองตากต่อไป และยังเป็นการช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้อีกทางหนึ่ง
 
 
                                       ............................................เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode