กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานเครือข่ายวัฒนธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

วันที่ 9 ก.ค. 2556 )
 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโครงการ จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดของเครือข่ายวัฒนธรรม นางเกศนี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า วันพุที่ 10 กรกฎาคม2556 ทางจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะจัดโครงการ จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดของเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่น เพราะปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้ขยายเครือข่ายมาสร้างปัญหาให้กับสังคมจนเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนทุกภาคส่วนต้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ยาเสพติดหมดไปหรือลดน้อยลงจังหวัดขอนแก่นได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทางสำนักงานวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดได้ใช้หน่วยทุกหน่วยจัดการกับปัญหาในด้านวัฒนธรรมก็ใช้มิติทาง ศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆมาร่วมมือกันตามที่ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันว่า จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดเป็นวาระจังหวัดร่วมกันมีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมเฝ้าระวัง ควบคุมพื้นที่เสี่ยง ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สำหรับงานนี้จะจัดที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อำเภอเมืองขอนแก่นโดยมีนายสุระ เตชทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในงานนี้จะมีเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งสื่อมวลชนผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต สื่อพื้นบ้านมาร่วมงานจำนวนมากและจะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานบุคคลที่ร่วมดำเนินงานโครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมีโบสถ์/มัสยิดสีขาว 21 แห่ง ร้านเกมส์ร้านคาราโอเกะสีขาวระดับ 3 ดาว 79 แห่งองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดในมิติศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น 26 องค์กร เครือข่ายผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในการส่งเสริมโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด และวัฒนธรรมดีเด่น 49 รายก็ขอเชิญชวนเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่นและชาวขอนแก่นมาร่วมงานและร่วมปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดในวันดังกล่าวได้มีกิจกรรมดีๆทั้งวิชาการ บันเทิงมากมาย -ข่าว-พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode