กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครบการอำเภอพัฒนาอำเภอซำสูงขอนแก่น

วันที่ 9 ก.ค. 2556 )
 
โครงการอำเภอเกษตรพัฒนาอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งนายอำเภอ ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบลของอำเภอซำสูงเพื่อสรุปผลโครงการอำเภอเกษตรพัฒนาซึ่งซำสูงเป็นอำเภอนำร่องของจังหวัดขอนแก่นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเป็นโครงการปลูกพืชเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและเป็นโครงการเกษตรปลอดภัย ขณะนี้หลายหน่วยงานเข้ามาพัฒนาเกษตรกรและส่งเสริมให้จัดโซนนิ่งการเลี้ยงสัตว์เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่จะทำการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่ซึ่งถือว่าซำสูงเป็นอำเภอผลิตอาหารปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่นก็ว่าได้ส่วนหนึ่งของผลผลิตการเกษตรปลอดสารพิษตอนนี้ทางเครือเซนทรัลสั่งซื้อจากกลุ่มเกษตรกรและผลิตส่งทุกวันส่งไปขายในห้างเครือเซนทรัลทั่วประเทศและก็มีหลายแห่งเริ่มเข้ามาดูงานและศึกษาแล้วโดยเมื่อเร็วๆนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ สปป.ลาวก็นำคณะมาดูงานเพื่อนำไปขยายผลส่งเสริมการปลูกพืชให้กับเกษตรของ สปป.ลาว ตอนนี้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการลงมือทำงานและขยายผลไปสู่เกษตรกรในกลุ่มแรกประมาณ 1,000 ครัวเรือนเพื่อขับเคลื่อนโครงการอำเภอเกษตรพัฒนาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วและจะมีการสรุปผลงานทุกเดือนและมีการประเมินผลงานด้วยก่อนที่จะขยายไปสู่อำเภออื่นๆต่อไปโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นฝากให้ทุกหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาเกษตรที่ซำสูงให้มุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าสิ่งอื่นอย่าเน้นเพื่อทำให้เสร็จ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode