กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นสัมมนาประชาคมเศณษฐกิจอาเซียนกับผลกระทบแรงงานไทย

วันที่ 9 ก.ค. 2556 )
 
สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สัมมนา"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย” นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่ เปิดเผยว่า โครงการสัมมนา เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้าเสรี เรื่อง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานไทย" จัดโดยสำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ผู้นำองค์กร ลูกจ้าง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการค้าเสรี ในการเปิดประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมตัวหรือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมา จากนั้นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเตรียมตัวรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของจังหวัดขอนแก่น" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น, และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้แทนระดับหัวหน้าหน่วย ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ ผู้นำอาสาสมัครแรงงาน ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode