กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
รายชื่อผู้สมัคร ปปช.ขอนแก่น 35 รายร่วมตรวจสอบประวัติภายใน 9 กค 2556

วันที่ 5 ก.ค. 2556 )
 
รายชื่อผู้สมัคร ปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่น 35 คนตรวจสอบโดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัครภายในวันที่ 9 กค 2556 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดขอนแก่น จำนวน 35 คน ดังนี้
1นายจักรี พลพินิจ 2. พลตำรวจตรี อุดมเดช กปิตถา ณ อยุธยา 3. นายตุลย์ ประเสริฐศิลป์ 4. พลตำรวจตรี อุดม จำปาจันทร์ 5. นายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข 6. นายสุกิจ สหนุกูล 7.นายณรงค์ศักดิ์ มหัทธนอภิกรม 8. พันตำรวจเอก ชวิทย์ ปรางค์ธวัช 9.นายประเสริฐ จันฤๅไชย 10.นายสมชาย มีสิงห์ 11. นายมานิต วรหาญ 12. นายเริ่ม สามหมอ 13.นายวิริทธิ์พล สันติศราวุฒิ 14 นายกมล กิจกสิวัฒน์ 15 นายมาณพ แสนประเสริฐ 16 นายกิตติพงษ์ สุนานันท์ 17 นายศิริศักดิ์ ภิญโญพานุวัฒน์ 18 ว่าที่พันตรี วีรยุทธ ไวยภาษ 19 นายเตชสิทธิ์ พิมล 20. พันตรี รบชนะ ทองมี 21. ดร.อำนวย สังข์ช่วย 22 นายพยัต ชาญประเสริฐ 23 นายธีระพงษ์ โสดาศรี 24. นายสุวรรณ ไตรมาลัย 25 นายบุญช่วย ศรีเกษ 26 นายสุนิสิต สุขิตานนท์ 27 นายพันคำทอง สุวรรณธาดา 28. นายชวลิต พิพัฒน์วัชรเดช 29 พันตำรวจเอก วิโรจน์ ไพรีพินาศ 30 ดร.วรเดช เศรษฐภักดี 31 นางรัชนีภรณ์ คุปรัตน์ 32 นายเพิ่ม หลวงแก้ว33 นายสมพงษ์ ประทุมทอง 34. นายสมศักดิ์ คุณเงิน 35. นายทรงพล จำปาพันธุ์
และขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันตรวจสอบโดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัคร ได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น อาคารโครงการขอนแก่นบิซเน็ซเซ็นเตอร์ ชั้น ๑ เลขที่ ๑๗๗/๑๐๒ หมู่ที่ ๑๗ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓-๔๖๘๗๓๕-๗ โทรสาร ๐๔๓-๔๖๘๗๓๕ อีเมล์ nacckhonkaen@hotmail.com หรือที่ http://www.nacc.go.th/ ภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode