กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชชวน มั่งคั่งด้วยหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพ

วันที่ 3 ก.ค. 2556
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริม การพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่ภูมิภาคปี 2556 "ออมไว้ในหุ้น by TSI" ในระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยโครงการ "ออมไว้ในหุ้น by TSI" เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้น สร้างการรับรู้และเปลี่ยน พฤติกรรมให้ผู้มีศักยภาพในการลงทุนหรือผู้มีเงินออมที่ฝากเงิน ธนาคาร ให้เปลี่ยนมาลงทุนในหุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น และสร้างผู้ลงทุนให้เป็น "ผู้ลงทุนคุณภาพ" ซึ่งจะมุ่งเน้นให้สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถลงทุนในหุ้นได้อย่าง ผู้ลงทุนคุณภาพ ภายใต้แนวคิด "มั่งคั่งด้วยหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพ" โดยเริ่มจากการเรียนรู้หลักการ และเรียนรู้กลยุทธ์การออมไว้ในหุ้น ในรูปแบบต่างๆ อาทิ - การเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินด้วยหุ้นคุณค่า - การสร้างรายได้สม่ำเสมอด้วยหุ้นปันผล - เทคนิคการทยอยสะสมหุ้นชั้นดี - พร้อมเรียนรู้เส้นทางลัดสู่การเป็นเจ้าของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้น - ตลอดจนรู้จักสไตล์ของหุ้น - วิธีการออมไว้ในหุ้นที่เหมาะกับเป้าหมายและสไตล์ของตนเอง สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทวิดา พลสิทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-2731เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode