กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราชรวมใจทอดผ้าป่าถวายสร้างมหาเจดีย์ที่นครขอนแก่น

วันที่ 3 ก.ค. 2556 )
 
คณาจารย์ นักศึกษา โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ประธานโปรแกรม วิชาทัศนศิลป์ ได้รวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 253,698 บาท เพื่อนำไปทอดถวายเป็นผ้าป่า ณ วัดป่าจตุรคามบำรุง บ้านกระเดื่อง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น วัดแห่งนี้มีมหาเจดีย์ที่งดงามและกำลังทำการตกแต่งภายใน ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติชาดก นรก สวรรค์ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ แต่มหาเจดีย์แห่งนี้ได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อปี 2554 เป็นพุทธศิลป์ประยุกต์ สมัยใหม่ ที่ยังคงความเป็นศิลปะลาวหลวงพระบางที่มีความสวยสด งดงามและเรียบง่าย โดยทางคณาจารย์ นักศึกษา โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ได้ร่วมกัน ตกแต่งลวดลายภายในองค์พระมหาเจดีย์ และในส่วนของชิ้นงาน ประติมากรรมภายในองค์พระมหาเจดีย์ด้วย ซึ่งทางหลวงพ่อณรงค์ ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดป่าจตุคามบำรุง ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ บุคลากร นักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับทางวัดอีกด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ ทางวิชาการในการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และศาสนาได้อย่างลงตัวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode