กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักศึกษา ม.ราชภัฏโคราช พร้อมใจน้อมจิตวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2556

วันที่ 28 มิ.ย. 2556 )
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย กองพัฒนา นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รักษาราชการแทน อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ของแต่ละคณะ เริ่มพิธีโดยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตน จากนั้นนายกสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนหมู่เรียน นำพานขึ้นไหว้ครู ต่อด้วยประธานในพิธีเจิมหนังสือ มอบโล่และเกียรติบัตรแก่สโมสรนักศึกษา นักศึกษาที่มี ผลการเรียนดีเด่น และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556 แล้วจึงกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ปิดท้ายด้วยนักศึกษา ร้องเพลงพระคุณที่สาม "การไหว้ครู" คือการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครู อาจารย์ อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอด มรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการ ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุ ปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode