กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราชคว้ารางวัลการประกวดศิลปกรรมต้านคอรัปชั่น

วันที่ 16 มิ.ย. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลจากการ ประกวดงานศิลปกรรม ในหัวข้อ "การทุจริตคอรัปชั่น ทำลายประเทศ"จัดโดย ภาคประชาชนในนามสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย โดยครั้งนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชา ทัศนศิลป์ได้รับรางวัลจากการประกวด ดังนี้ 1. นายกรุณา นพคุณ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 2. นางสาววนิดา อุปถัมภ์ และนายยืนยง ทานอก ได้รับรางวัลพิเศษ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ฝึกฝนทักษะ การสร้างสรรค์ศิลปะ อย่างมีคุณค่าพร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กระบวนการคิดและการสื่อสารผลงานศิลปะในรูปแบบภาษาภาพ เป็นการสนับสนุนวิชาการด้านศิลปะเพื่อรับใช้สังคม และประเทศชาติเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode