กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราชปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 23 มิ.ย. 2556
 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมการ ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 17ประจำปี การศึกษา 2556 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการ แทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และให้แง่คิดในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง การลงทะเบียนและระบบประเมินผล โดยอาจารย์ยศพร การงาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่องการใช้บริการสำนัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ดร.พิกุล ภูมิโคกรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรรยายเรื่อง การใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ การบรรยายเรื่องความปลอดภัยและการจราจรในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ผศ.เรืองชัย บุญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และการบรรยายเรื่องงานกิจการนักศึกษา และสวัสดิการ นักศึกษา โดย ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น และมีความสำคัญต่อการปรับตัวกับระบบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาใหม่เป็นประจำทุกปีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode