กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2556

วันที่ 28 มิ.ย. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาส์น รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต (ไม่ได้ถ่ายทอดเนื่องจากติดภารกิจถ่ายทอดประชุมรัฐสภา จากทำเนียบรัฐบาล) และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำหรับการประชุมในวันนี้ นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบ 4 เรื่อง โดยเริ่มที่การแก้ปัญหาอุทกภัยพื้นที่สำคัญในเขตอำเภอเมืองชลบุรี โดยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้พยายามมาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หมดไปอย่างถาวร จึงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการคลองระบายน้ำ เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในการแก้ไขปัญหาน้ำทาวขังในพื้นที่ โดยได้ว่าจ้าง บริษัท เอเซียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด มาทำการศึกษา ออกแบบในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในวงเงิน 15,945,140 บาท โดยมี 6 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนวชิรปราการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทตัดกับถนนบ้านสวน – สุขุมวิท 13 (วิรัตน์ศิลป์) ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณห้วยกรวด ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิท (ตอนเลี่ยงเมือง) กับห้วยยายเจ๋ง ก่อสร้างปรับปรุงระบบระยายน้ำบริเวณซอยเพชรบ้านสวน และก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณคลองเกลือ ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการตรวจสอบสินค้าที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมตรวจสอบสินค้าที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนเมื่อเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตรวจสอบของเล่น และอาหาร และได้ดำเนินการตักเตือนและเพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้านำสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขายอีก ส่วนเรื่องต่อมาจังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยกระทรวงมหาไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ สมาคมองค์การบริการส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริการส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพอีกด้วย ส่วนเรืองสุดท้าย เป็นผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ONE STOP CRISIS CENTER) จังหวัดชลบุรี เนื่องจากกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่งผลให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ เพื่อมากขึ้น นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้แนวคิด การบูรณาการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม โดยจัดทำสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode