กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพและแรงงาน

วันที่ 3 ก.ค. 2556 )
 
นายสุชน สุปาณนนท์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยกองอาชีพ ฝ่ายอาชีพสงเคราะห์ รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 โดยเปิดรับสมัครดังนี้ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิชาช่างวิทยุเบื้องต้น วิชาช่างเครื่องเสียง วิชาช่างโทรทัศน์ วิชาช่างซ่อม CD,DVD และ วิชาช่างซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมวดวิชาช่างโลหะ ได้แก่ วิชาช่างเชื่อมไฟฟ้า – แก็ส วิชางานผลิตภัณฑ์โลหะ และวิชาช่างกลโรงงาน หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์ ได้แก่ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ วิชาช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น วิชาระบบฟ้ารถยนต์ และวิชาระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์ หมวดวิชาพิมพ์ดีด และเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ภาษาไทย – อังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ หมวดวิชาคหกรรม ได้แก่ วิชาช่างตัดผม วิชาช่างเสริมสวยเบื้องต้น และวิชาช่างเสริมสวยสมัยนิยม หมวดวิชาชีพทั่วไป ได้แก่ วิชาช่างอัดกรอบพลาสติก วิชาจักสานจากเส้นพลาสติก และวิชางานศิลปะการผนึกภาพลงบนวัสดุ(เดคูพาจ) การฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น มีหอพัก (ชาย) สำหรับผู้ไม่มีที่พักในกรุงเทพมหานคร และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียน ยกเว้น ผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ หรือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกวิชาชีพจาก ศูนย์ฝึกอาชีพฯ แล้ว หรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนวันละไม่ครบ 6 ชั่วโมง ส่วนแผนกโรงงานในอารักษ์ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ เข้าเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า แรงงานช่างไม่ครุภัณฑ์ และแรงงานช่างเชื่อมโลหะ รายได้ดีและมีที่พักให้สำหรับผู้ที่ภูมิลำเนาอยู่ต่างๆจังหวัด หรือถ้ามีที่พักในกรุงเพทมหานคร หากไม่มีประสบการณ์จะฝึกอบรมให้ฟรี ส่วนแผนกจัดหางาน มีตำแน่งงานให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการหลักงานสำเร็จการฝึกอาชีพกับทางศูนย์ฝึกอาชีพฯ โดยมีหน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท เอสซีจี สกิสส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ต้องการแรงงานเป็นจำนนมาก ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 – 3548587 ต่อ 284,285 หรือ แผนกโครงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ซอยรามอินทรา 25 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 – 5211171 ต่อ 103,104 หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกแห่ง ปริญญา/ข่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode