กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าฯชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการรับจำนำข้าว

วันที่ 27 มิ.ย. 2556 )
 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้จัดการประชุมและมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศว่า โครงการรับจำนำข้าวมีการใช้งบประมาณสูงเกินไป ขาดทุนมาก มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น จึงขอชี้แจงว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ที่มีหน้าที่ปลูกข้าวและทำรายได้หลักให้กับประเทศ แต่คุณภาพชีวิตของชาวนายังมีปัญหา ขายข้าวไม่ได้ราคา บางครั้งถูกกดราคาต่ำกว่าต้นทุน รัฐบาลจึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาให้มีรายได้ดีขึ้น จึงได้เสนอนโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายเร่งด่วน ซึ่งปีแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และประชาชนยังต้องการอยู่จึงได้ดำเนินการต่อในปีที่สอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โปรดมีบัญชาให้แจ้งว่าพลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานฯ ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวทั่วราชอาณาจักร ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ได้กำหนดวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เป็นวันดีเดย์การตรวจโรงสีข้าวและโกดังทุกแห่งในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะเดินทางไปตรวจสอบโกดังรับจำนำข้าวที่อำเภอพนัสนิคม และอำเภอบ้านบึง ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีโกดังกลางตามโครงการรับจำนำของรัฐบาล 7 หลัง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง 5 หลัง และอำเภอพนัสนิคม 2 หลัง ในการกำกับดูแลโกดังกลางที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลฯ ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือเป็นระยะๆ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ข้าราชการดำรวจในพื้นที่จัดชุดสายตรวจออกตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการทุจริตตามโครงการฯ ในวันนี้ได้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ป้องกันการหมุนเวียนข้าวสาร กรณีของจังหวัดชลบุรีปรากฏว่าข้าวสารมีปริมาณอยู่ครบเต็มจำนวน 84,394 ต้น ส่วนคุณภาพข้าวในเบื้องต้นไม่พบข้าวสารที่เสื่อมคุณภาพแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม โรงสีวัชราภรณ์ธัญญา ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ส่งมอบข้าวสารให้กับองค์การคลังสินค้าครบเต็มจำนวน 186 ตันแล้ว ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode