กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จับมือ Yamanashi Prefectural University พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 3 ก.ค. 2556
 
เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี ผศ.ดร.สมทรง อัศวกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ อาจารย์อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ดร.วินัย จามรสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาและอาจารย์ชาพิมญชุ์ บุญวิทยา ประธาน โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้เดินทางไปยัง Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการพบปะ เจรจากับ Dr.Ito Hiroshi อธิการบดี Yamanashi Prefectural University Mr.Takano Katsumi รองอธิการบดี และ Mr.Akiyama Yoichi คณบดีคณะนโยบายระหว่างประเทศ นอกจากผู้บริหารของ Yamanashi Prefectural University แล้วได้มีการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจากหน่วยงานราชการและเอกชนของ จังหวัดยะมะนะฌิ อาทิ Mr.Nittsu Osamu ผู้อำนวยการกองแรงงานและอุตสาหกรรมจังหวัด ยะมะนะฌิ Mr.Tezuka Shin ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดยะมะนะฌิ Mr.Takei Kiyoshi ที่ปรึกษาบริษัท Matsushita และ Mr.Katoba Kenji ผู้อำนวยการบริษัท Hitachi Automative Systems กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือที่ผ่านมามีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งสอง และ Yamanashi Prefectural University ได้ส่งบัณฑิตมาสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ อาสาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี การประชุมดังกล่าวได้หารือ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในอนาคต เช่น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์โดย Yamanashi Prefectural University มีคณาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน สาธารณสุขศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีคณาจารย์หลายสาขาที่สามารถสอนด้วยภาษาอังกฤษ เช่น สาขาวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นสาขา ที่คนในจังหวัดยะมะนะฌิให้ความสนใจและต้องการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง
เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี ผศ.ดร.สมทรง อัศวกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ อาจารย์อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ดร.วินัย จามรสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันภาษาและอาจารย์ชาพิมญชุ์ บุญวิทยา ประธาน โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้เดินทางไปยัง Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการพบปะ เจรจากับ Dr.Ito Hiroshi อธิการบดี Yamanashi Prefectural University Mr.Takano Katsumi รองอธิการบดี และ Mr.Akiyama Yoichi คณบดีคณะนโยบายระหว่างประเทศ นอกจากผู้บริหารของ Yamanashi Prefectural University แล้วได้มีการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจากหน่วยงานราชการและเอกชนของ จังหวัดยะมะนะฌิ อาทิ Mr.Nittsu Osamu ผู้อำนวยการกองแรงงานและอุตสาหกรรมจังหวัด ยะมะนะฌิ Mr.Tezuka Shin ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดยะมะนะฌิ Mr.Takei Kiyoshi ที่ปรึกษาบริษัท Matsushita และ Mr.Katoba Kenji ผู้อำนวยการบริษัท Hitachi Automative Systems กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือที่ผ่านมามีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งสอง และ Yamanashi Prefectural University ได้ส่งบัณฑิตมาสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะ อาสาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องทุกปี การประชุมดังกล่าวได้หารือ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในอนาคต เช่น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์โดย Yamanashi Prefectural University มีคณาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน สาธารณสุขศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีคณาจารย์หลายสาขาที่สามารถสอนด้วยภาษาอังกฤษ เช่น สาขาวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นสาขา ที่คนในจังหวัดยะมะนะฌิให้ความสนใจและต้องการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode