กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลเมืองชลบุรี จัดโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลบุหรี่

วันที่ 28 มิ.ย. 2556 )
 
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 นายเทศมนตรีเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลบุหรี่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 เทศบาลเมืองชลบุรี บุหรี่กำลังเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน การสูบบุหรี่นั้นพบว่าเด็กวัยรุ่นทั้งเพศหญิงและเพศชายสูบบุหรี่ทั้งสองเพศ แต่เด็กวัยรุ่นชายมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่สูงกว่าเด็กวัยรุ่นหญิง จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 18 ปี ติดบุหรี่เกือบ 5 แสนคน และเยาวชนอายุ 18 – 24 ปี ติดบุหรี่มากกว่า 1 ล้านห้าแสนคน นางสาวจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรี กล่าวว่า เทศบาลเมืองชลบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่สูบบุหรี่ จึงได้จัดโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลบุหรี่ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายและโทษของบุหรี่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับฟังจากผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งได้รับโทษจากการสูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลานาน และเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนไทยริเริ่มลองสูบบุหรี่ ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่การเสพสารเสพติดอื่นๆ ส่วนเทศบาลเมืองชลบุรี มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นการเรียนการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงที่ริเริ่มลองสูบบุหรี่ได้มาก จึงได้จัดอบรมให้เยาวชน จำนวน 200 คน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจถึงโทษของบุหรี่ ซึ่งจะทำให้เกิดความตระหนักในอันตรายและโทษของบุหรี่และไม่นำตนเองเข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ต่อไป สำหรับการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลชลบุรี มาเป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง ความรู้เรื่องบุหรี่และอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และบุหรี่นำทางสู่สารเสพติดอื่นๆ โดยโรงพยาบาลชลบุรี ส่วนอาจารย์การุณ ตระกูลเผด็จไกร จากสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเรื่อง ไร้กล่องเสียงเพราะบุหรี่ นายเดโช คงชยาสุขวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กล่าวว่า เทศบาลเมืองชลบุรี ได้จัดโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลบุหรี่ เป็นการอบรมให้กับเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่สังกัดอยู่เทศบาลเมืองชลบุรี จำนวน 5 แห่ง ปัญหาวัยรุ่นกับการสูบบุหรี่ นับวันมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้วัยรุ่นเข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ เช่น กลัวว่าจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ไม่เป้ฯที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน ปัญหาครอบครัวและอื่นๆ นอกจากนี้สังคมไม่ควรมองข้ามปัญหาการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น และบุหรี่ไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเพียงอย่างเดียวยังมีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งยังเป็นสาเหตุทีทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ ตามมา จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกับในการป้องกันไม่ให้ลูกหลานของเราเข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่การเสพสารเสพติดอื่นๆ ตามมาได้ ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode