กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปชส. จัดอบรม อป.มช. เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน

วันที่ 27 มิ.ย. 2556 )
 
ปชส. จัดอบรม อป.มช. เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน
   
       วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดอบรม อป.มช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่องชลบุรีกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจที่ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนชลบุรี โดยมีนายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ชลบุรีกับประชาคมอาเซียน โดยมีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้
 
           นางสาวฐิติรัตน์ ศีรธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่9 ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มาตรวจติดตามเรื่องการบูรณาการโครงการภายใต้ประเด็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ในฐานะเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐ ได้ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2556 โดยจัดการอบรมให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ชมชนประจำจังหวัดชลบุรี ในหัวข้อเรื่อง ชลบุรีกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การเตรียมความพร้อมของตนเองและชุมชนทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ และปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น นำไปขยายผลการประชาสัมพันธ์ไปสู่ในหมู่บ้าน ชุมชน อย่างกว้างขวางต่อไป
 
ปริญญา/ข่าว/ภาพ
 

                

                    เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode