กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โรงเรียนกัลยาณวัตรชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยระดับเขตปี 2556 เข้าแข่งขันระดับประเทศ

วันที่ 26 มิ.ย. 2556 )
 
โรงเรียนกัลยาณวัตรชนะเลิศระดับจังหวัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ปี 2556 Young DPR Award”เข้าแข่งขันระดับประเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ขอนแก่น จัดตอบปัญหาประชาธิปไตยปีที่ 3 Young DPR Award ” จาก 11 จังหวัด ปรากฏว่าโรงเรียนกัลยาณวัตรตัวแทนขอนแก่น ชนะเลิศเข้าแข่งขันระดับประเทศ การแข่งตอบปัญหาประชาธิปไตยปีที่ 3 Young DPR Award รอบคัดเลือกระดับเขตตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2556 โดยมีนายเสรี จูบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -14.00 น ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมืองขอนแก่น มีการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย และการจำลองการหาเสียงเลือกตั้งของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยแก่เยาวชน และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการแสดงออกตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเหมาะสม มีเข้าแข่งขันจำนวน 11โรงเรียน ปรากฏผลการแข่งขัน คือ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา และรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล จังหวัดอุดรธานี ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode