กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ปทุมธานีจัดการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ 2556

วันที่ 25 มิ.ย. 2556 )
 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายอนันต์ศักดิ์ บุญเครือพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยแบ่งการประกวด 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน เครื่องแต่งกาย และวัสดุใช้สู้ภัยพิบัติ ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นั้นได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนได้มีแนวทางในการลดปริมาณขยะและนำขยะของเหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้ เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัติ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งการแข่งขันให้แบ่งเป็นทีมๆละ 3 คน กำหนดให้พิมพ์รายละเอียดข้อมูลผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ขนาด 16 pt. มีชื่อผลงาน แนวคิด วัสดุที่ใช้พร้อมแหล่งที่มา ขั้นตอนการประดิษฐ์พร้อมภาพประกอบ งบประมาณ และการนำไปใช้ ในกรณีที่ผลงานมีขนาดใหญ่ 

สามารถใช้วิธีการถ่ายคลิปลงวิดีโอ หรือทำเอกสารพร้อมภาพประกอบการพิจารณาตัดสินผลงานได้ โดยสามารถ Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.environnet.in.th/3R และ www.deqp.go.th และส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวดได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี โทร/โทรสาร 02-5934068 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode