กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ร่วมมือกับ เดอะคอลเซ็นเตอร์สคูล เปิดหลักสูตรฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพคอนแท็คเซ็นเตอร์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่ 21 มิ.ย. 2556 )
 
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย--(มาร์เก็ตไวร์)--19 มิถุนายน 2556 บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้นำธุรกิจสื่อสารและเชี่ยวชาญด้านคอนแท็คเซ็นเตอร์ แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมวิชาชีพคอนแท็คเซ็นเตอร์เพื่อเสริมศักยภาพหลักสูตรฝึกอบรมที่มีอยู่ หลักสูตรใหม่นี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างเดอะคอลเซ็นเตอร์สคูล The Call Center School (TCCS) ผู้คร่ำหวอดในงานด้านอบรมและพัฒนาทักษะด้านคอนแท็คเซ็นเตอร์ระดับโลก และ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ในงานสัมมนา "แบ่งปันความรู้คอนแท็คเซ็นเตอร์และการจัดเครือข่าย (Contact Centre Knowledge Sharing and Networking)” ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในฐานะตัวแทนซึ่งผ่านการรับรองจาก TCCS ให้ดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวในประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม จ ะช่วยให้บริษัทเจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ เพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม และบริษัทเชื่อว่าความร่วมมือนี้จะประสบความสำเร็จในการเพิ่มคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรคอนแท็คเซ็นเตอร์ รวมทั้งรักษาความสามารถในการดูแลฐานลูกค้า "การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งได้รับการรับรองจาก TCCS นี้ ส่งเสริมให้บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์สามารถตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมคอนแท็คเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากสามารถรับรองวิชาชีพเฉพาะทางด้านนี้ให้เป็นที่ยอมรับ และทำให้หลักสูตรฝึกอบรมที่เราบริการอยู่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น" Mr. Harold Thng กรรมการผู้จัดการภูมิภาค บริษัท เจ๊บเซ่นฯ กล่าว "เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในผู้ให้บริการด้านฝึกอบรมและพัฒนาทักษะคอนแท็คเซ็นเตอร์ระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสายงานคอนแท็คเซ็นเตอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในสายงานอาชีพของพวกเขา TCCS จะช่วยเติมเต็มบทบาทของเราในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นและเซอร์วิส และหลักสูตรกา รฝึกอบรมที่มีอยู่ของเราได้อย่างดี" "วันนี้ ความต้องการความก้าวหน้าในสายงานคอนแท็คเซ็นเตอร์มีสูงขึ้นมาก ความต้องการการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นในอุตสหกรรมซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิชาชีพของบุคคลากรในสายงานคอนแท็คเซ็นเตอร์ แต่มีไม่กี่รายที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก" Mr. Jonathan Lee กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ประเทศไทย กล่าว "สถาบันการเงิน บริษัทด้านสุขภาพและบริการ ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร รวมถึงบริษัทอื่นๆที่ต้องมีคอนแท็คเซ็นเตอร์ จะพบว่าหลักสูตรที่เราเปิดสอนนั้นตอบโจทย์และตรงต่อความต้องการอย่างแท้จริง" "เรามีความยินดีที่ได้มีการพัฒนาข้อตกลงนี้กับ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ เพราะ บริษัท เจ๊บเซ่นฯ เป็นผู้นำในสายงานคอลเซ็นเตอร์ของภูมิภาค และมีความเชี่ยวชาญและเข้าถึงเพื่อช่วยให้บุคลากรสายงานคอลเซ็นเตอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เพิ่มศักยภาพ" Ms. Penny Reynolds ผู้ร่วมก่อตั้งเดอะคอลเซ็นเตอร์สคูลกล่าว   ; TCCS ในสหรัฐอเมริกาเป็นโรงเรียนแห่งแรก และเป็นโรงเรียนฝึกอบรมที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมคอนแท็คเซ็นเตอร์ที่มีบริการการอบรมและหลักสูตรการรับรองสำหรับบุคลากรวิชาชีพคอนแท็คเซ็นเตอร์ที่แสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพ หลักสูตรของ TCCS อยู่บนพื้นฐานกระบวนการทำงานและดำเนินธุรกิจสนับสนุนเพื่อให้องค์กรประสบผลสำเร็จอย่างเป็นเลิศ และไม่เพียงแต่เสนอความรู้พื้นฐาน แต่หลักสูตรยังครอบคลุมการปฏิบัติการคอนแท็คเซ็นเตอร์ที่เหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจและผู้เรียน รางวัลชนะเลิศการจัดการคอลเซ็นเตอร์ของ TCCS, Masters Series in Call Center Management ประกอบด้วยการติดตามวิชาชีพที่ครอบคลุมความรับผิดชอบของคอนแท็คเซ็นเตอร์ เริ่มตั้งแต่การกลั่นกรองทักษะของพนักงานคอนแท็คเซ็นเตอร์ ไปจนถึงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเดินการคอนแท็คเซ็นเตอร์ ทุกหลักสูตรใน TCCS มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์สำหรับวิชาชีพคอนแท็คเซ็นเตอร์ด้วยทักษะพร้อมจะทำงาน และประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จะทำให้พวกเขานำความรู้ใหม่ที่ได้มาไปใ ช้ทำงานได้ทันที หลักสูตรต่างๆจะถูกสอนผ่านสื่อต่างๆ เช่่น การเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโมดูลอีเลิร์นนิง นักเรียนจะถูกวัดผลความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมและประสิทธิภาพของหลักสูตร ด้วยการประเมินก่อนอบรมที่ถูกกำหนดมาอย่างดี และการทดสอบความเชี่ยวชาญหลังฝึกอบรม ปัจจุบันทีมให้คำปรึกษาทางธุรกิจของ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการรับรองผู้ฝึกสอนของ TCCS และมีสมาชิกอีกหลายคนที่อยู่ระหว่างกระบวนการของการรับรอง สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการนี้ โปรดเยี่ยมชม http://www.comms.jjsea.com หรืออีเมล ice_training@jjsea.com โลโก้บริษัท http://release.media-outreach.com/release.php/Images/300 เกี่ยวกับ เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ (Jebsen & Jessen Communications, JJC) บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ มอบโซลูชั่นด้านการสื่อสารธุรกิจสำหรับลูกค้าองค์กรระดับนานาชาติ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้าง Internet Protocol ซึ่งจะช่วยลูกค้าพัฒนาระบบสื่อสารแบบครบวงจร และ โซลูชั่นต่างๆ สำหรับระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ ผ่านหลากหลายไซต์ และเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลกไว้ด้วยกัน บริษัทวิเคราะห์ออกแบบ และจัดวางระบบคอนแทค เซ็นเตอร์สำหรับงานบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) มอบโครงสร้างเครือข่ายและพัฒนาโซลูชั่นสำหรับการสื่อสารไร้สายและสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับหลากหลายตลาด บริษัทถือเป็นหนึ่งในแปดหน่วยธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กลุ่มเจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น มีพนักงานมากกว่า 370 คนที่ดูแลลูกค้ามากกว่า 800 รายทั่วโลก และดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 1998 บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น คอมมูนิเคชั่นส์ ได้รับรางวัลระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2011 และ 2012 โดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) ในฐานะพันธมิตรที่วางใจ ได้ในหลากหลายตลาดจากบริษัทชั้นนำจำนวนมาก ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ www.comms.jjsea.com เกี่ยวกับเดอะคอลเซ็นเตอร์สคูล (The Call Center School, TCCS) เดอะคอลเซ็นเตอร์สคูลได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอาชีพบุคคลากรในอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อให้เหมาะสมกับบุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมคอลเซ็นเตอร์ ตั้งแต่พนักงานหน้างาน ซุปเปอร์ไวเซอร์และทีมลีดเดอร์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ พนักงานวางแผน พนักงานด้านคุณภาพ รวมไปถึงผู้ขาย ด้วยการทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก หลักสูตรของเราได้เปิดให้บริการทั่วโลกและถูกนำไปใช้ในศูนย์บริการคอนแท็คเซ็นเตอร์หลายพันแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าของพวกเขา ติดต่อสอบถามข้อมูล Able Tan Jebsen & Jessen Communications Regional Marketing Manager โทรศัพท์: +65 6305 3386 อีเมล: able_tan@jjsea.com Joy Tang Flame Communications Director โทรศัพท์: +65 6259 3193 อีเมล: joy@flamecomms.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode